Ondernemingen in moeilijkheden: welke hulp is beschikbaar?

Kunt u uw handelshuur niet betalen of uw bank niet terugbetalen? Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Heeft u al beroep gedaan op oplossingen, financiële hulp of leningen om je te helpen? Is het een goed idee om een lening aan te gaan of is het mogelijk om mijn schuld om te zetten in kapitaal? Zou deze gezondheidscrisis eigenlijk een kans voor u kunnen zijn? Jean-Pierre Riquet, advocaat gespecialiseerd in btw, ondernemingsrecht, digitale belastingen en Europese belastingen, beantwoordt al uw vragen!

Op het programma: 

→ Wat moet u doen als u uw handelshuur niet meer kunt betalen?


→ Wat moet ik doen als ik de bank niet meer kan terugbetalen?


→ Wat is een PGR?


→ Wat is een overdracht-PGR?


→ Kan deze gezondheidscrisis ook kansen bieden?


→ Wat kan ik doen als ik mijn rekeningen niet meer kan betalen?


→ Is het een goed idee om een lening af te sluiten?


→ Is het mogelijk om schulden om te zetten in kapitaal?

Ik kan mijn handelshuur niet meer betalen, wat moet ik doen?

  • Wat moet ik als eerste doen als ik mijn commerciële huur niet meer kan betalen? Onderhandel eerst en vooral met de verhuurder! Probeer punten van overeenkomst te vinden, mogelijke openingen. De huur opschorten door met de verhuurder te communiceren is het slimste wat u kunt doen. Meer info.
  • Moet ik het geld dat ik ontvang van het overbruggingsrecht toewijzen aan mijn handelshuur? Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen steun die gekoppeld is aan een beroepsactiviteit (regionale steun) en overbruggingssteun, die de persoon in staat moet stellen om te leven. Regionale steun daarentegen moet worden gebruikt voor zakelijke uitgaven.
  • Wordt de eigenaar belast voor niet geïnde huur? Nee, de eigenaar wordt alleen belast op de werkelijke huurinkomsten. Als hij slechts 10 van de 12 huurinkomsten ontvangt, wordt hij belast op de 10 huurinkomsten.

Ik kan de bank niet meer terugbetalen, wat moet ik doen?

  1. Steek uw kop niet in het zand: de bank kan u 5 jaar lang in het bestand van de Nationale Bank zetten. 
  2. Neem contact op met de bank: u kunt dan de cashflowsituatie uitleggen. U moet uw gesprekken met de bankier zorgvuldig voorbereiden, in samenwerking met uw boekhouder, zodat de bank niet al uw leningen afsluit en onmiddellijke terugbetaling eist. 

In het geval van gezondheidsmaatregelen waardoor u geen inkomen kunt genereren, moet de bankier hier vanuit menselijk oogpunt rekening mee houden, maar vanuit juridisch oogpunt zou hij het recht hebben om het kredietbedrag te verminderen of te verlagen.

Wat is het PGR?

Wat is een PGR?

De PGR is het Proces van Gerechtelijke Reorganisatie, die geen faillissement is maar betrekking heeft op bedrijven die zich in een situatie van insolventie bevinden.  Dit helpt het bedrijf om weer winstgevend te worden door bepaalde (meestal particuliere) schuldeisers te vragen een inspanning te leveren of door de "dode bedrijfstakken" van een bedrijf af te snijden en de "sterke bedrijfstakken" over te dragen aan een ander bedrijf, dit alles onder toezicht van de rechtbank.  De rechtbank benoemt een gedelegeerde rechter om toezicht te houden op de operaties en ervoor te zorgen dat niemand wordt geschaad in het proces. Om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie van uw bedrijf, kunt u in slechts enkele minuten een diagnose stellen en de risico's voor uw bedrijf beoordelen!

Wat is een overdracht-PGR 

Dit is een speciaal kenmerk van de PGR, met als doel het bedrijf in verschillende delen op te splitsen: de "dode bedrijfstakken" en de "levende bedrijfstakken", met als doel de waarde van de "levende bedrijfstakken" te verhogen zodat ze aan een derde partij kunnen worden overgedragen. 


Dit verzoek moet worden ingediend bij de Onderneminsrechtbank, die een wettelijke vertegenwoordiger aanstelt (vaak een advocaat). Deze gaat vervolgens op zoek naar kandidaten, mensen die geïnteresseerd zijn in het bedrijf, en stelt specificaties en een dataroom op. Vervolgens verzamelt hij de biedingen volgens een door de rechtbank vastgesteld tijdschema en geeft hij zijn mening. Het is de rechtbank die beslist. De rol van de door de rechtbank aangestelde agent is om het beste bod te verkrijgen en dit aan de rechtbank voor te leggen. Het beste bod is niet alleen een kwestie van geld; er moet rekening worden gehouden met een aantal factoren (huur, personeel ...).

Zou deze gezondheidscrisis ook kansen kunnen bieden voor sommigen?

Sommige mensen maken van de crisis gebruik om hun carrière wat sneller af te sluiten. Anderen maken van de gelegenheid gebruik om te investeren en een ander bedrijf te kopen ("De een zijn dood is de ander zijn brood").


Het is niet omdat een bedrijf momenteel gesloten is vanwege de gezondheidscrisis dat het in de toekomst niet winstgevend zal zijn.  Er zijn veel kanalen om bedrijven te vinden om te kopen, waaronder Hub Transmission van BECI.

Ik heb moeite om mijn rekeningen te betalen, welke oplossingen zijn er voor mij?

U kunt een bepaald bedrag lenen van uw familie en vrienden, op voorwaarde dat ze niet onder hetzelfde dak wonen als u. In Brussel staat dit bekend als de "Proxilening" en het is beschikbaar sinds 15 oktober 2020. 


Er zijn verschillende voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, die u hier kunt vinden.

Is het een goed idee om een lening aan te gaan? Welke invloed heeft het op mijn balans?

Dit uitstel kan goed voor u zijn als u geen inkomen meer hebt. Maar vergeet niet dat dit uitstel op een gegeven moment betaald moet worden. Daarom denken boekhouders liever in termen van een liquiditeitsplan dan in termen van een resultatenrekening. U moet altijd transparant zijn tegen uw schuldeisers, zonder ze af te schrikken. 


Als u een diagnose van uw bedrijf wilt, aarzel dan niet om de test te doen.

Is het mogelijk om schulden om te zetten in kapitaal?

Het is heel goed mogelijk om een commercieel schuldcontract om te zetten in een contract om een belang in het bedrijf te verwerven. Er moet een consensus zijn over de waarde van de ruil. Dit kan een manier zijn om de relatie te bestendigen.


Op dit moment wordt deze methode niet veel gebruikt in Europa; het is meer een Angelsaksische mentaliteit. Maar het is belangrijk om te weten dat het bestaat!

Artikel ondersteund door COm Relance

De rol van de COm Relance is luisteren, begeleiden en antwoorden op specifieke of algemene vragen die ondernemers kunnen hebben over het leven van hun bedrijf en zijn omgeving. Het eerste contact is gewoon telefonisch +32 253 340 90 of via onderstaande website:

Solutions pour Enterprises en difficulté