Het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm) luistert en biedt oplossingen 

Problemen met uw huisbaas, schuldeisers, leveranciers, btw, RSZ of sociale bijdragen? Staan er deurwaarders aan uw deur? Dreigen uw bezittingen in beslag te worden genomen? Is de communicatie met uw boekhouder verbroken?  

Het COm luistert naar u en vindt oplossingen tijdens een individueel of collectief gesprek met zijn deskundigen.

Die bijstand is volledig gratis en vrijblijvend en staat open voor elke ondernemer met een zetel in Brussel.

Ons callcenter is 24 uur per dag bereikbaar: 

ced@beci.be

​02.533.40.90

Contacteer ons

Een initiatief van BECI, gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben BECI en CEd Relance deze "Preventie/herstel"-opleidingscyclus opgezet om Brusselse ondernemers te ondersteunen, hun vaardigheden te versterken, het economisch herstel te bevorderen en bij te dragen tot de duurzame groei van ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze cursussen zijn zo ontworpen dat ze gegrond zijn in de realiteit. Ze zijn gebaseerd op concrete voorbeelden en geven advies dat direct toepasbaar is op het dagelijkse management van bedrijven.


Bovendien zijn ze gratis! 


Schrijf u nu in voor de volgende workshops en sluit u aan bij de community van Brusselse ondernemers die willen investeren in de toekomst op lange termijn en de groei van hun bedrijf!


Het eerste contact verloopt eenvoudig via e-mail of telefoon (02.533.40.90). We zijn 24 uur per dag beschikbaar van maandag tot vrijdag.

Afhankelijk van uw vragen wordt u doorverwezen naar een van onze experts.


U kunt ook deelnemen aan een van de wekelijkse workshops: 

  • Groepsworkshops (maximaal 10 personen) worden gehouden op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur in het BECI-kantoor;
  • Individuele workshops (boekhouding, juridisch) worden elke donderdag van 7.30 tot 9.30 uur online gehouden.

Privacy is gegarandeerd tijdens al uw contacten met COm.

"Heeft u een specifieke of actuele vraag? Juridisch of boekhoudkundig advies waarvoor de vaardigheden van een of meer experts nodig zijn? Vragen over subsidies die beschikbaar zijn bij lokale, regionale of federale overheden?


U bent niet alleen!


BECI heeft het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden opgericht om uw vragen te beantwoorden. Want vaak is de oplossing eenvoudig.

Meer lezen


COm werkt nauw samen met de Ondernemingsrechtbank, 1819, het OCMW en de Steunpunten voor de Diensten Schuldbemiddeling.  


Zelfstandigen, winkeliers en bedrijfsleiders in Brussel kunnen bij ons terecht. Soms zijn het ook hun familieleden, omdat de persoon zelf niet durft of geen tijd heeft om contact met ons op te nemen.  


U kunt bij ons langskomen om uit te leggen waar u staat met het oplossen van uw probleem of om het advies aan te passen aan de actie die u hebt ondernomen. Onze diensten zijn volledig gratis.

Elke week experts tot uw dienst

Elke dinsdagmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur, en donderdagochtend, van 7.30 tot 9.30 uur, ontvangen drie multidisciplinaire experts ondernemers in moeilijkheden bij BECI of online, om naar hen te luisteren en hen advies te geven.


"Wij verwelkomen ondernemers die, vaak door geldgebrek, al in de clinch liggen met hun adviseurs: accountants, belastingadviseurs, juristen, enz. Ze komen bij ons met hun probleem en wij proberen een antwoord te geven of de weg te wijzen naar een oplossing.


De oplossing kan boekhouding, fiscaliteit, management, enz. zijn. 


We vullen elkaar heel goed aan, want hoewel ik de neiging heb om over cijfers te praten, doe ik dat onder toezicht van een advocaat en specialisten die op elk moment kunnen ingrijpen in wat ik te zeggen heb. En omgekeerd. We werken goed samen onder elkaar.


Ik word vooral geraadpleegd voor een analyse van de boekhouding van het bedrijf, waar ik snel afwijkingen ontdek. Ik word ook vaak gevraagd om de naleving van sociale wetgeving en administratieve verplichtingen te controleren. En ook hier is in de meeste gevallen de boekhouding niet up-to-date of niet consistent.


Alles is gratis en we zijn natuurlijk gebonden aan het beroepsgeheim."


Taoufik Arfaoui Al meer dan 30 jaar ITAA-gecertificeerd registeraccountant en belastingadviseur.
              "Ondernemers liggen vaak al overhoop met hun adviseurs"
"Wij zijn experts. We bieden snelle en gerichte hulp aan bedrijven. De samenwerking en combinatie tussen de accountant, de professional in bedrijfsbeheer en de advocaat stelt ons in staat om problemen vanuit alle invalshoeken te benaderen en een pragmatisch antwoord te bieden op de moeilijkheden waarmee bedrijven te maken krijgen. Recentelijk zijn veel bedrijven, gezien de gezondheidscrisis, naar ons toegekomen om hun situatie uit te leggen en samen te bekijken welke economische instrumenten of oplossingen (steun, leningen, subsidies, premies) of juridische oplossingen het meest geschikt zouden zijn om hen te helpen herstellen.

Andere mensen, overweldigd en aan het einde van hun fysieke en/of mentale krachten, komen ook naar ons toe om hen te adviseren, bij te staan, gerust te stellen en voor te bereiden om een einde te maken aan hun onderneming en de zware gevolgen die deze activiteit vaak met zich mee heeft gebracht. Na deze bijeenkomsten hebben veel mensen de nodige financiële steun kunnen krijgen, de hulp van een advocaat om een procedure te starten om hun bedrijf veilig te stellen, of hebben ze een bladzijde in hun ondernemersleven kunnen omslaan en er weer bovenop kunnen komen. Het is geweldig om je deel te voelen van het Brusselse ecosysteem."

Lucille Bermond • Advocate
  ​    "Onze experts bieden snelle, gerichte hulp"Zij hebben beroep gedaan op het COm


"Ik was een dienstverlener voor een bekend limousineplatform. Ik was zelfstandige en mijn kosten waren hoger dan het geld dat binnenkwam. Er was de leasing van de auto, brandstof, onderhoud, verzekeringen, sociale wetgeving, btw, de boekhouder, bijdragen ... Het ging maar door! Ik nam contact op met het COm omdat ik niet wist hoe ik het faillissement moest aanvragen. Bij het callcenter vond ik de juiste persoon die me heel welkom liet voelen en naar me luisterde. Ze regelde een kennismaking met deskundigen via videoconferentie, omdat we nog in de Covid-periode zaten. Nadat ik hen mijn zaak had uitgelegd, werd me gevraagd om hen wat boekhoudkundige documenten te sturen zodat ze die konden analyseren. Tijdens de volgende vergadering legden ze duidelijk uit dat de beste optie was om het faillissement aan te vragen. Ik heb hun advies opgevolgd en daar heb ik echt geen spijt van. De situatie zou alleen maar erger zijn geworden en mijn gezondheid ging achteruit. Sindsdien gaat het weer goed met me."

 L.T • Voormalig eigenaar limousinebedrijf   
"Mijn uitgaven waren hoger dan mijn inkomsten"


"Als zelfstandige was ik actief in de evenementensector, waar ik standdecoraties maakte voor beurzen. Toen kwam Covid. Het bracht mijn bedrijf volledig tot stilstand. Dus wilde ik diversifiëren en me richten op particuliere klanten. Maar ik had advies nodig. De verschillende bestaande structuren gaven me alleen geautomatiseerde, onpersoonlijke antwoorden. Toen ik wat onderzoek deed op het internet, stuitte ik op de COm. Ik heb me toen snel ingeschreven voor een groepssessie onder leiding van drie experts. Het was erg interessant omdat ik eindelijk persoonlijk, samenhangend en degelijk advies kreeg op het gebied van juridisch en administratief beheer, de levensvatbaarheid van het bedrijf ... De aanwezigheid van andere ondernemers die over hun problemen kwamen praten was erg positief, omdat we onze ervaringen deelden. Het was echt de moeite waard om te luisteren naar ieders vragen en de antwoorden die ze ons gaven, omdat ze ons op de hoogte brachten van situaties die ons ook zouden kunnen overkomen".

E.H. • Designer en interieurarchitect    
"Ik kreeg eindelijk persoonlijk, consistent en degelijk advies"

 

Voor meer informatie

service image
Pimento Map
Meet de maturiteit van uw project

Prioriteer uw activiteiten en verminder de risico's van uw project met behulp van de Pimento Map-tool.

Ontdek de tool
service image
CARBON
Het gratis juridisch platform

Maak eenvoudig en gratis gepersonaliseerde juridische documenten om uw bedrijf te beheren.

Ontdek de tool
service image
sociale steun

Overbruggingsrechten, lagere socialezekerheidsbijdragen, kosten voor telewerken, werkloosheidsuitkeringen.

Lees meer
service image
ADMIN. DOCUMENTEN

Opschorting van huur, socialezekerheidsschulden, belastingschulden, onbetaalde klantenfacturen ...


Raadplegen
Ik stem in met de opslag en verwerking van mijn persoonsgegevens door Beci in overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in de privacyverklaring (beschikbaar op https://www.beci.be/nl/privacy/).

Eric Vanden Bemden

Coördinator van de COm 
ced@beci.be

 

Dankzij de steun van een aantal partners: de Barreau des avocats de Bruxelles, boekhoudkundige verenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Féderation des notaires, de solidariteitsbank Crédal, de vereniging "Question Santé", de maatschappelijk groep Partena, onafhankelijke deskundigen ...
Onze diensten zijn uniek in België. Absolute vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Wij zijn een initiatief van BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry) met de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.