Communicatie intern

Als bedrijven zich unaniem richten op hun digitale marketing en externe communicatie, hoe zit het dan met hun interne communicatie, de echte pijler van hun management?

Effectieve interne communicatie heeft vele deugden die essentieel zijn voor de ontwikkeling van het bedrijf, zoals collectieve intelligentie en creativiteit, betrokkenheid en inzet van het team en een gevoel van saamhorigheid.

De bedrijven die de huidige crisis het beste zullen doorstaan, zijn de bedrijven die erin geslaagd zijn hun teams te mobiliseren om samen de crisis het hoofd te bieden.

Lasswell vat de communicatie samen in een reeks vragen: “Wie zegt wat, met welke middelen, tegen wie, met welk effect? ». Dit maakt duidelijk hoeveel elke stakeholder in het bedrijf betrokken is.

Maar hoewel het doel van de interne communicatie duidelijk is, zijn er nog steeds vragen over de manier waarop het wordt uitgevoerd.

Hoe kunnen we permanent, open en snel communiceren? Hoe organiseer je de communicatie om verschillende soorten intern publiek te bereiken? Hoe consistent en in overeenstemming met de waarden van het bedrijf te communiceren. En heel concreet, hoe deze informatie te verspreiden, welke hulpmiddelen voor welk resultaat?

image827

Catherine Mertens

Coaching Officer

+32 484 071 887