Sociaal​


  • Het sociale gedeelte richt zich op de relaties van het bedrijf met zijn belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten, leveranciers, lokale gemeenschappen en de maatschappij als geheel. Het onderzoekt beleid en praktijken met betrekking tot mensenrechten, diversiteit en inclusie, gezondheid en veiligheid op het werk, eerlijke arbeidsomstandigheden, bescherming van kwetsbare werknemers, betrokkenheid bij de gemeenschap ...
  • Bedrijven worden beoordeeld op hun vermogen om verantwoorde sociale praktijken te bevorderen en positief bij te dragen aan het welzijn van de mensen en gemeenschappen waarin ze actief zijn.


Exclusiviteitsbeding: nieuwe regels in het Belgisch recht die u moet kennen

Recente ontwikkelingen in de Belgische wetgeving hebben de geldigheid van exclusiviteitsbedingen in arbeidsovereenkomsten ingrijpend veranderd. Deze cruciale kwestie is relevant voor elke werkgever en werknemer, omdat ze de grenzen van de professionele vrijheid bepaalt.

In dit artikel gaan we in op het ‘waarom’ achter deze veranderingen, de gevolgen voor werkgevers en werknemers en hoe te navigeren door deze turbulente juridische wateren.


Artikel

Inspectie welzijn op het werk: waar moet op gelet worden?

De Inspectie Welzijn op het Werk heeft als algemene opdracht om het welzijn op de werkplek te bevorderen en ervoor te zorgen dat het welzijnsbeleid wordt nageleefd. Dit wordt gerealiseerd door middel van advies, preventie en handhaving op de werkplek, onder anderen via inspectiebezoeken.

Bedrijven dienen zich zo goed mogelijk voor te bereiden en de wettelijke bepalingen na te leven om de veiligheid van hun werknemers te verbeteren en potentiële sancties te vermijden.


Artikel

Hoe pas je de werkplek aan voor neurodivergente werknemers?

Naar verluidt zou 20 tot 30% van de bevolking, ook binnen een onderneming, ‘neurodivergent’ zijn. Die mensen vallen dus buiten de statistische norm wat neurocognitief functioneren aangaat.


Artikel

Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Social - BECI