BECI lanceert projectoproep ‘Betalky.Brussels 2022-2023’ ter bevordering van de meertaligheid in de Brusselse bedrijven

16 januari 2024 door
BECI Community

Op initiatief van minister Sven Gatz, bevoegd voor de Promotie van de Meertaligheid in het Brussels Gewest, lanceert de Brusselse regering samen met BECI de projectoproep ‘Betalky.brussels 2022-2023’. De projectoproep richt zich tot bedrijven, ondernemingen en zelfstandigen die meertaligheid op de werkvloer bevorderen. Er wordt voor de projectoproep 200.000 euro voor het begrotingsjaar 2022 uitgetrokken. Organisaties kunnen aanvragen indienen tot 30.000 euro.

Uitvoering beleidsnota

De projectoproep is een concrete uitvoering van de beleidsnota ‘Promotie van Meertaligheid’ van minister Gatz die in december 2019 in het Brussels Parlement op een ruim draagvlak kon rekenen.

De impact van meertaligheid op het bedrijfsleven kan bezwaarlijk onderschat worden, zo stelt de nota. Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk de combinatie van het Nederlands, het Frans en het Engels gebruikt wordt binnen het Brussels bedrijfsleven. ​ De meest gebruikte talen zijn het Frans en het Nederlands. ​ Het gebruik van beide talen is bovendien complementair, ze sluiten elkaar niet uit. Driekwart van de Brusselse bedrijven gebruikt op zijn minst beide talen voor de interne communicatie. Negen op tien bedrijven doet dit voor de communicatie met de buitenwereld. ​ Dit betekent niet dat we het belang van het Engels als internationale communicatietaal moeten onderschatten: meer dan 80% van de bedrijven gebruikt deze taal voor de externe communicatie. ​ Het Engels speelt dus een belangrijke rol voor Brusselse bedrijven, maar enkel in combinatie met het Frans én het Nederlands. ​ ​

Minister Sven Gatz: “Met deze projectoproep willen we ook de bedrijfswereld warm maken om in te zetten op meertaligheid. Taal faciliteert waardevolle verbindingen en stimuleert contacten. Talenkennis maakt mensen rijk en nieuwsgierig. Een meertalige onderneming zet aan tot een grotere culturele betrokkenheid en bredere tolerantie, ook op de werkvloer. Laten we hopen dat we heel wat creatieve projectvoorstellen ontvangen.”

Het staat vast dat bedrijven waar niet voldoende meertalige werknemers aanwezig zijn, markten verliezen en minder concurrentieel zijn. Volgens een studie van de Europese Commissie gaf 11% van 2000 bedrijven aan dat ze minstens één contract verloren hadden door het gebrek aan talenkennis in hun bedrijf. De helft van deze bedrijven gaf aan nieuwe talenkennis nodig te zullen hebben in de komende jaren.

Investeren in de ontwikkeling van de vaardigheden van Brusselse werkzoekenden is een prioriteit voor de regering, zegt Brussels minister van Tewerkstelling en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt. Bedrijven moeten deze missie nastreven, zodat werknemers de vaardigheden die zij hebben verworven, kunnen versterken. Permanente opleiding blijft een verzekering om de Brusselaars aan het werk te houden en te garanderen dat ze voldoen aan de behoeften van de onderneming. Zopas heb ik Brulingua, het online platform voor talenonderwijs Actiris, voor alle medewerkers van de administraties toegankelijk gemaakt.

Tweede oproep

Het gaat om de tweede oproep die in het kader van de promotie van de meertaligheid wordt gelanceerd. Voor de eerste projectoproep in 2021, die gericht was naar Brusselse organisaties die zich inzetten voor meertaligheid in domeinen als onderwijs, cultuur, sport, jeugd en welzijn, werden liefst 99 projecten ingediend. De Brusselse regering steunde daarvan tien projecten.

De tweede oproep spitst zich toe op het taalmanagement in bedrijven. Daaronder worden alle acties en strategieën verstaan die een bedrijf kan ontplooien om een beter taalbeleid te verkrijgen op de werkvloer en in zijn relaties met externe partners en klanten. Taalmanagement draagt bij tot betere onderlinge contacten.

De nieuwe oproep wordt door de erkende Brusselse werkgeversorganisatie BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) gelanceerd in samenwerking met de Brusselse regering. De onafhankelijke, neutrale en meertalige privé-organisatie vertegenwoordigt zo’n 35.000 bedrijven, zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepen in Brussel.

Secretaris-generaal Jan De Brabanter (BECI): “Voor het diversiteitsbeleid dat BECI sedert jaren promoot, hanteren wij de slogan “Diversity means Performance”. Dat geldt evenzeer voor een meertaligheidsbeleid. En laat ons even ambitieus zijn: het stopt niet bij een voldoende kennis van het Frans en het Nederlands. Laat de multiculturaliteit van Brussel de hefboom zijn voor ondernemers en handelaars om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken: in het Engels, Duits of in iedere andere taal om iedereen welkom te heten, om iedereen van dienst te zijn en om de talenten aan te trekken die wij zó nodig hebben om Brussel nog aantrekkelijker te maken.”

Praktische info

Meer info voor een projectvoorstel en hoe het in te dienen, vind je op betalky.brussels en beci.be.

Download hier het aanvraagformulier.

Download hier het reglement.

Lees hier het persbericht over de lancering van de projectoproep.

 

BECI Community 16 januari 2024
Deel deze post
Archiveren