1 op de 7 werknemers in België is niet-Belg

15 november 2019 om 09:11 

Het aandeel niet-Belgen op de Belgische arbeidsmarkt is de laatste 5 jaar met 13,6% toegenomen. Toch blijkt uit de cijfers van Acerta dat België het nog beter kan doen op vlak van actief arbeidsmigratiebeleid. 14,1% of 1 op de 7 van de tewerkstellingscontracten vandaag is een contract met een niet-Belgische werknemer. 

 In Brussel is het aandeel zelfs 1 op 4, of 27,4%, bijna het dubbele van het nationale gemiddelde. West-Vlaanderen bereikt, ondanks het tekort op de arbeidsmarkt en de nabijheid van Frankrijk, slechts één op de tien. In Wallonië werken niet-Belgen vooral in Waals-Brabant en Henegouwen (15%).

“Enerzijds reageren werkgevers op het tekort op de arbeidsmarkt door breder te gaan rekruteren. Anderzijds zijn er ook meer niet-Belgen die werk hopen te vinden in ons land. Dit verklaart deels het hogere aandeel niet-Belgische werknemers in de hoofdstad”, zegt Olivier Marcq, jurist bij Acerta. 

Economische migratie

Acerta merkt ook op dat het aandeel niet-Belgen onder de arbeiders twee keer zo hoog is en in elk geval groter bij mannen dan bij vrouwen. “De homologatie van de beroepstitels en de taal zijn twee elementen die de toegang tot bediendenfuncties kunnen bemoeilijken. Bovendien is België niet echt actief op het vlak van economische migratie. Daardoor vinden we eerder laaggeschoolde profielen bij niet-Belgen,” vervolgt Olivier Marcq.

Slechts 6,4% van de niet-Belgische werknemers is onderdaan van een EU-land. De meest voorkomende nationaliteiten zijn Nederlanders, Roemenen, Polen, Fransen, Bulgaren, Marokkanen, Turken, Congolezen, Russen en Indiërs. In 2017 bleek echter uit een RSVZ-analyse 11 op de 100 zelfstandigen niet-Belgen waren. Kortom: in heel België zijn er buitenlandse ondernemers. 

 

Informatie: www.acerta.be 

 

Delen