10 manieren om zijn bedrijf in de grond te boren

1 juni 2018 om 13:06 

©Thinkstock

Ze zijn erin geslaagd hun zaak om zeep te helpen! Na de schipbreuk nemen de deelnemers aan ons reStart programma de te vermijden blunders onder de loep. 10 klassieke fouten, met commentaar van Éric Vanden Bemden, onze reStart adviseur, en van Olivier Kahn, coördinator van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden.

 

Te weinig inbreng bij de oprichting van de onderneming

Té optimistische ondernemers verwachten snelle inkomsten en zien daarom het nut niet in van een aanzienlijk startkapitaal. In de praktijk zijn de inkomsten vaak lager dan gehoopt en komen ze vooral traag binnen. Wees liefst een beetje té vooruitziend. Ook omdat het nieuwe Wetboek van de Vennootschappen de ondernemingen nu zelf laat bepalen hoeveel startkapitaal ze nodig hebben.

 

Weinig werkkapitaal

Tussen een bestelling en de betaling verlopen soms maanden. Klanten hebben tijd nodig om een beslissing te nemen, de productie vergt tijd. Sommige betalingen komen laat binnen … Ondertussen moet u verder leven, vaste kosten betalen en de facturen van leveranciers vereffenen. Als u zonder financiële reserves zit, loopt het onvermijdelijk mis.

 

Zelf instaan voor de boekhouding

Ieder zijn job! Richt u op uw eigen specialiteit en vertrouw de boekhouding aan een professional. Opgelet: uw boekhouding zelf doen is misschien niet aangewezen, maar ze begrijpen wél! Er bestaan opleidingen van enkele uren die een goede basis bieden.

 

Een te ruim aanbod

Enthousiaste jonge ondernemers willen soms te veel aanpakken. Een aanbod dat voor iedereen interessant wordt geacht, is het in feite voor niemand. Bepaal wie de ideale klanten zijn. Definieer een duidelijke strategie en een nauwkeurige doelgroep.

 

Een slechte ligging

Een goede ligging is van groot belang, zeker voor een handelszaak. Sommige zaken moeten toegankelijk zijn met het openbaar vervoer. Andere vereisen een ruime parking. Hou ook rekening met de andere winkels in de buurt en met de concurrentie. Opgelet: er zijn vergunningen nodig om een activiteit op te starten.

 

De administratieve verplichtingen laattijdig vervullen

De besturen en administraties worden strenger en de boetes lopen snel op. Loop nooit achterstand op in de papierwinkel. Vaak zijn deze verplichtingen onvoldoende gekend van de ondernemers en zien ze er ingewikkeld uit. Begeleiding is dus belangrijk.

 

Perfectionisme en uitputting

Uit enquêtes blijkt dat meer dan 50% van de ondernemers zijn hobby laat vallen en gemiddeld 60 uur per week werkt. Een goed evenwicht tussen privé- en beroepsleven is echter van groot belang. De wet van Pareto stelt dat 80% van het resultaat in 20% van de tijd wordt bereikt. Ga daarom na welke 20% van de klanten/producten/diensten het meest opbrengen, om zo het tijdrovende gedeelte van het werk in te dijken.

 

Een korte-termijnvisie

De meeste ondernemers weten niet waar ze drie jaar later willen staan. Stippel de toekomst van de zaak uit om de duurzaamheid van de activiteit te garanderen. De doelstellingen moeten bij de oprichting vastliggen. Nadien neemt u ze, liefst in aanwezigheid van een derde persoon, tweemaal per jaar onder de loep. Gedachtenwisseling met concurrenten is ook nuttig om geen belangrijke doorbraak voorbij te laten gaan.

 

Een verkeerde personeelskeuze en niet durven reageren

een goede kandidaat aanwerven is een uitdaging. Begeleiding door een ervaren ondernemer of tussenkomst van het netwerk kunnen nuttig zijn. Om teleurstellende resultaten te vermijden, legt u best een aantal bakens en duidelijke doelstellingen op – en gaat u na of ze wel degelijk werden begrepen. Als de werknemer toch niet beantwoordt aan de verwachtingen, wees dan moedig genoeg om hem te ontslaan.

 

Op zijn eentje het hoofd willen bieden aan problemen in moeilijke tijden

Bij twijfel, als de omzet daalt of als het aantal klanten vermindert, onderzoekt u liefst wat verkeerd loopt. En doe dan een beroep op deskundigen om ideeën te confronteren en nieuwe motivatie te vinden. Heel wat structuren bieden begeleiding aan ondernemers, soms gratis. Bovendien kan de steun van een ‘advisory board’ of een mentor een flinke ruggensteun zijn voor een jonge ondernemer.

 

Delen