Werkgeversorganisaties: Voka, Brussel en Beci

Door Vincent Delannoy  - 3 juni 2019 om 14:06 

Voka, Beci et Bruxelles

Onlangs hebben de drie gewestelijke werkgeversorganisaties VOKA, Beci en UWE gezamenlijk actie genomen  om 12 gemeenschappelijke prioriteiten voor te leggen aan de Premier en de drie Minister-Presidenten. In België is dit een primeur. Wij maken van de gelegenheid gebruik om de rol van deze drie werkgeversorganisaties toe te lichten. Vandaag nemen we de relatie tussen het VOKA en Brussel onder de loep. 

 

Wat is het VOKA?

Het VOKA volgt het Vlaams Economisch Verbond op, dat in 1926 werd opgericht om op te komen voor de Vlaamse economische belangen. Met de oprichting van het Vlaamse Gewest werd de organisatie erkend als vertegenwoordiger van de in Vlaanderen gevestigde ondernemingen. Het VOKA is op zijn beurt vertegenwoordigd in een aantal Vlaamse adviesorganen. Zo bijvoorbeeld de Sociale en Economische Raad van Vlaanderen (SERV), Flanders Investment and Trade (FIT), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MINA-Raad).

In 2004 werd het Vlaams Economisch Verbond omgedoopt tot VOKA – Vlaams Economisch Verbond. De acht Vlaamse kamers van koophandel worden samengebracht onder het VOKA – Kamers van Koophandel. Beide organisaties vormen samen het VOKA – Vlaams netwerk van ondernemingen.

Het VOKA – Vlaams Economisch Verbond is een partner van de andere gewestelijke werkgeversorganisaties, namelijk de Union wallonne des entreprises (UWE), het Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB) en het Verbond van Belgische ondernemingen (VBO).

Het recente gezamenlijke initiatief van VOKA-Beci-UWE, dat gepaard ging met de verschijning van de 12 prioriteiten voor de toekomstige gewestelijke en federale coalities, bewijst dat de werkgevers in gans het land voor veel gemeenschappelijke uitdagingen staan.

Hans Maertens is gedelegeerd bestuurder van het VOKA sinds 2015.

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van het VOKA

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van het VOKA

 

Het VOKA en Brussel

Elke gewestelijke werkgeversorganisatie is slechts voor één gewest bevoegd. Dit geldt voor Beci in Brussel, het VOKA in Vlaanderen en de Union Wallonne des Entreprises (UWE) in Wallonië. Om die reden is Beci niet bevoegd voor Vlaanderen en Wallonië en heeft het VOKA ook geen bevoegdheid voor Brussel en Wallonië.

Toch is het zo dat in ons land elk Gewest de neiging heeft zijn mening te geven over de manier waarop het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet werken en worden bestuurd. Des te meer omdat een aantal politieke spelers, vooral in het noorden van het land, voorstander is van een model van gezamenlijk beheer van Brussel.

 

Het sociale overleg in Brussel

De dialoog tussen werkgevers en vakbonden gebeurt binnen de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG). Beci-VOB is de enige vertegenwoordiger die er zetelt als werkgever in de handelssector. Beci Kamer voor Handel en Nijverheid heeft, als vertegenwoordiger van de middenstand, een van de andere zes mandaten die aan de middenstand werden toegekend. Het VOKA en de UWE hebben geen enkel vertegenwoordigingsmandaat in het sociale overleg in Brussel. Dit is logisch, want ook Beci heeft geen mandaat om deel te nemen aan het sociale overleg in Vlaanderen of Wallonië.

Toch is het zo dat UNIZO, als vertegenwoordiger van een Nederlandstalige middenstandsorganisatie in Brussel, wel degelijk over een vertegenwoordigingsmandaat in Brussel beschikt.

 

VOKA, Beci, UWE en de media

Omwille van de taal en van de gewestelijke bevoegdheden heeft vooral het VOKA het voor het zeggen in Vlaams België. Hetzelfde geldt voor de UWE in Franstalig België. Door zijn tweetaligheid is Beci aan beide kanten aanwezig.

 

12 prioriteiten voor de volgende regionale en federale coalities


De regionale werkgeversorganisaties BECI, UWE en VOKA stellen 12 gezamenlijke prioriteiten voor, die een coherent antwoord bieden op de uitdagingen waarvoor België en zijn gewesten staan.

    Het verslag bekijken
    Delen

    Vincent Delannoy

    Adviseur Economie en Algemeen Beleid