46% van de Brusselse bedrijven ziet zakencijfer met 75% dalen

25 maart 2020 om 11:03 

Beci organiseert een wekelijkse enquête bij de Brusselse bedrijven en ondernemers teneinde de impact van de COVID-19 epidemie op de Brusselse economie na te gaan. Beci wil op deze manier de economische en financiële gevolgen van COVID-19 in Brussel in kaart brengen en op basis van deze inzichten concrete en gerichte maatregelen formuleren.

“De resultaten van de eerste enquête zijn alarmerend. Bijna 60% (58%) van de respondenten zien hun omzet met minimaal 50% dalen. De overgrote meerderheid daarvan (46% van het totaal) zien hun omzet dalen met meer dan 75%”, duidt Olivier Willocx, CEO BECI.

Het is stuitend dat dit de impact is op nog geen week nadat de federale overheid de versterkte maatregelen afkondigde naar aanleiding van de COVID-19 epidemie.

“We kunnen spreken van een economische tsunami”, benadrukt Jan De Brabanter, Secretaris-Generaal BECI. Wij herhalen nogmaals dat de 150 miljoen aan steunmaatregelen die de Brusselse regering vorige week vrijmaakte too little too late is.

Als voornaamste redenen voor het verlies aan zakencijfer wordt opgegeven dat men de activiteiten geheel of gedeeltelijk heeft moeten stopzetten (bvb. horeca & niet essentiële handelszaken & winkels volledig gesloten, events afgelast…), de verkoop die geheel of gedeeltelijk is weggevallen, problemen in de toeleveringsketen waardoor de productie geheel of gedeeltelijk stil ligt, of het niet kunnen doen naleven van de social distancing maatregelen op de werkvloer, waardoor men verplicht is de activiteiten geheel of gedeeltelijk stop te zetten.

1/3 van de respondenten zijn de zelfstandigen en de vrije beroepen. Deze groep is erg kwetsbaar in de huidige crisis en laat het nu net hen zijn die voorlopig op geen extra steun kunnen rekenen vanuit de Brusselse overheid.

“Beci herhaalt een reactie van de regering te verwachten op de steunmaatregelen die wij gevraagd hebben gedurende de taskforce met de Brusselse regering en de sociale partners vorige week. Meer sectoren zullen worden geimpacteerd. Vandaag wordt er hoofdzakelijk naar de horeca en toerisme gekeken, maar ook de handel, de distributie en de bouwsector worden al met problemen gefoncronteerd”, aldus De Brabanter.

 

 

 

Delen