5G in Brussel: een stap in de goede richting

24 oktober 2018 om 07:10 

Ultrafast 5G wireless network on display of speedometer. 3D illustration.

De aankondiging dat de Brusselse regering de emissienorm naar 14,5 volt per meter heeft verhoogd, is een positief signaal, aldus Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder van Beci. Volgens Willocx geldt dit als een logisch antwoord op de vaststelling die het BIPT, als regulator, deed: “Met de huidige emissienorm is niet mogelijk om in de toekomst een kwalitatief hoogstaand en efficiënt netwerk te garanderen”. Om het advies van het BIPT te volgen, moeten we ons aansluiten bij de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) aanbeveelt. Dit is van essentieel belang om niet- en slecht gedekte gebieden te vermijden.

“Een hoogwaardig en efficiënt netwerk effent de weg naar nieuwe diensten op het gebied van gezondheid, mobiliteit, veiligheid, netheid, milieu, logistiek, enz. Hiermee kan ook een echte Smart City ontluiken en zich ontwikkelen. Of we dit nu leuk vinden of niet, deze evolutie komt eraan. De steden die hierin pionierswerk zullen leveren, krijgen een flinke voorsprong. Brussel heeft er in alle opzichten belang bij om deze ontwikkelingen optimaal te benutten”, besluit Olivier Willocx.

 

 

 

Delen