6 op de 10 werkgevers bereid mobiliteitsbudget in te voeren

19 september 2019 om 12:09 

@Getty

Er is wel degelijk animo voor het mobiliteitsbudget. Tot die conclusie komt hr-dienstenbedrijf Acerta. Het baseert zich daarvoor op een recent onderzoek bij werkgevers in het voorjaar van 2019 en een onderzoek bij werknemers het voorbije jaar. 

Daaruit blijkt dat 60% van de werkgevers van plan is om het mobiliteitsbudget aan zijn personeel aan te bieden. Meer dan de helft van de werknemers is bereid de auto in te ruilen voor cash of een andere formule. 

Werkgevers zijn blijkbaar het meest enthousiast over het mobiliteitsbudget voor die gevallen waar de wagen vereist is voor de job en dus het minst een pure salariswagen is. Maar ook in de gevallen waar de auto duidelijk een onderdeel van de verloningspolitiek is, acht 56% het mobiliteitsbudget nog altijd een relevant alternatief om aan te bieden. 

Al in 2018 vroeg Acerta werknemers met een salariswagen naar hun bereidheid om die salariswagen in te wisselen. Wat bleek? Meer dan de helft van de werknemers met een salariswagen was daar niet strikt aan gehecht. Een compensatie in geld scoorde goed (57%), maar een milieuvriendelijkere kleinere auto vonden velen (54%) ook een goede optie. En het onderwerp mobiliteit/verloning opentrekken naar extra vrije dagen zou 52% ook wel zien zitten.  

Pittig detail: werkgevers schatten de kans dat hun werknemers de salariswagen ook effectief loslaten minder hoog in dan de werknemers zelf aangeven: amper 10% van de werkgevers gelooft dat een meerderheid van werknemers hiervoor interesse zal vertonen. Tussen theorie en praktijk ligt dus nog een lange weg. 

Olivier Marcq, jurist bij Acerta: Houden wat je hebt, is het gemakkelijkste. Een evolutie weg van de salariswagen vraagt een inspanning van alle partijen: de werkgever moet het administratief rondkrijgen en werknemers moeten voor zichzelf uitzoeken hoe ze hun mobiliteit regelen. Dat wordt wikken en wegen en dat vraagt motivatie en tijd. We weten dat er drempels zijn omdat het niet altijd duidelijk is voor de werkgever hoe te implementeren. Informeren en faciliteren is cruciaal. »  

Informatie: www.acerta.be 

Delen