8 tips om goed in Canada te onderhandelen

6 maart 2018 om 15:03 

©Thinkstock

Als u in de maand mei deelneemt aan de Belgische economische missie in Canada – of als u overweegt zaken te doen met de provincie Québec – wees dan op de hoogte van enkele lokale culturele eigenheden.

 

Gilles Brédas, economisch en handelsattaché van het Brusselse Gewest in Québec, weet het maar al te goed. “Door de gemeenschappelijke taal zouden we geneigd zijn Québec te beschouwen als een stuk Europa in Noord-Amerika. Het zakendoen gebeurt er inderdaad in het Frans, maar dan wel op een duidelijke Noord-Amerikaanse manier.” Dit moet u weten, voor u vertrekt:

  1. Meer openheid ten aanzien van geld: De bezoldiging blijft in België grotendeels taboe, zowel met collega’s als in de privésfeer. Dit onderwerp komt in Canada veel gemakkelijker aan bod en kan zelfs openlijk worden besproken, onder andere om de waarde van een werknemer te evalueren.
  2. Onderhandelen gebeurt directer: In Montréal of in Québec zal uw gesprekspartner precies willen weten welk voordeel hij haalt uit een mogelijke samenwerking met u. Hij verwacht van u een bondige, directe en duidelijke presentatie. Pas nadien wordt de relatie hartelijker en vriendschappelijk.
  3. Een frequent beroep op advocaten: Zoals in de Verenigde Staten heeft de onderneming de neiging om een advocaat bij de onderhandeling van een contract te betrekken. U mag ook niet vergeten dat het bestuur van de provincie Québec inderdaad Franstalig is, maar dat sommige teksten eveneens in het Engels moeten worden voorgelegd.
  4. Klant is koning: Canadese B2C ondernemingen verlenen hun klanten een onberispelijke dienst. Problemen met klanten krijgen steeds voorrang op alle andere. De beleving van de klant, zijn onthaal en de dienst na verkoop zijn van fundamenteel belang.
  5. Een andere manier van zakendoen: Vóór het begin van de discussies wil een Canadees meestal onderhandelen om een maximum uit de deal te halen, terwijl de Belg eerder naar een consensus zoekt. Als er onenigheid ontstaat rond een contract, wordt aan bemiddeling gedacht, onder andere om het geschil gemakkelijker te beheren.
  6. Minder hiërarchie: Een vertrouwensrelatie ontstaat met de hiërarchie zodra een werknemer in de onderneming wordt aangeworven. Hij kan in zijn functie vrij autonoom van start gaan, zonder verslag hoeven af te leggen aan de meerdere. De contacten met de baas zijn meestal hartelijker en tutoyeren gebeurt bijna spontaan.
  7. Vrijetijdskleding: Heel wat werknemers dragen jeans en tennisschoenen. In sommige sectoren is echter een strengere dresscode van toepassing: verzekeringskantoren, financiën of advocatenbureaus. Ook goed om te weten: de Canadezen zijn verzot op feestjes tussen collega’s, de zogenaamde ‘5 à 7’.
  8. De meeste werknemers eindigen hun werkdag om 17 uur: Mensen die in België laat doorwerken, geven blijk van een goede productiviteit. In Canada zijn de werknemers meestal vroeger op het werk – tussen 8 en 9 uur. Ze nemen ‘s middags een korte lunchpauze en verlaten het werk om 17 uur.

 

 

Enkele typisch Canadese zakelijke uitdrukkingen

Uw business manual voor Canada zou niet volledig zijn zonder een aantal veelgebruikte lokale uitdrukkingen. Aan de persoon die u daar ontmoet, geeft u geen visitekaartje (carte de visite) maar een ‘carte d’affaires’, de letterlijke vertaling van ‘business card’. In Canada wordt iemand niet ‘gecontacteerd’ (contacter quelqu’un). Gebruik eerder de formule ‘communiquer avec’. En wanneer u onderhandelt vanuit een sterke positie, zult u bijvoorbeeld zeggen ‘j’ai le gros bout du bâton’. Als de besprekingen echter in een gespannen sfeer riskeren te verlopen en u vrij hard zult moeten negotiëren, zeg dan ‘Ça va y aller aux toasts’. Indien u iemand in Canada wenst aan te werven, vraag dan ‘Seriez-vous intéressé par une job ?’ eerder dan ‘un job’.

Delen