Aanwervingssteun aan Brusselse bedrijven gevestigd in de Zones van Economische Uitbouw in de Stad (ZEUS)

8 maart 2019 om 11:03 

©GettyImages

De Brusselse regering verleent steun aan ondernemingen met een vestigingseenheid in een Zone van Economische Uitbouw in de Stad (ZEUS), voor de aanwerving van een nieuwe werknemer die op het moment van de aanwerving sinds minstens zes maanden in een ZEUS is gedomicilieerd.

De Zones van Economische Uitbouw in de Stad bestaan uit statistische sectoren en adressen in de gemeenten Anderlecht, Brussel, Vorst en Sint-Jans-Molenbeek.

De werknemer moet voltijds tewerk worden gesteld met een werkovereenkomst van onbepaalde duur of van bepaalde duur van minstens twee jaar.

Sommige sectoren worden van deze steunmaatregel uitgesloten (deze sectoren staan vermeld in de bijlage van het Besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 31/01/19).

De aanwervingssteun bestaat uit een forfaitaire toelage van 3000 € voor het eerste jaar van de tewerkstelling en 6000 € voor het tweede jaar.

De onderneming kan slechts éénmaal steun per werknemer genieten. Het aantal gesubsidieerde aanwervingen is beperkt tot drie per begunstigde en per kalenderjaar.

De steunaanvragen dienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) te worden ingediend door middel van een typeformulier dat BEW binnenkort op zijn website ter beschikking zal stellen. De steunaanvraag dient binnen de twee maanden van de datum van de ondertekening van de arbeidsovereenkomst te worden ingediend.

De nadere regels voor de vereffening worden vastgelegd in de beslissing tot toekenning van de steun. De eerste schijf wordt vereffend na afloop van het eerste jaar van tewerkstelling, en de tweede na afloop van het tweede jaar van tewerkstelling.

De maatregel treedt op 15 mei 2019 in werking.

Bronnen:

  • Besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 31 januari 2019 betreffende aanwervingssteun aan Brusselse bedrijven gevestigd in de Zones van Economische Uitbouw in de Stad, B.S. 8 februari 2019
  • Besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 oktober 2018 betreffende de bepaling van de Zones van Economische Uitbouw in de Stad, B.S. 24 oktober 2018

 

 

 

Newsletter HR & Social

  • Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief HR & Social van Beci (gratis)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

 

Delen