ABA: de reStarter die hulde brengt aan Walthéry…

Door David Hainaut  - 14 mei 2019 om 16:05 

Les auteurs d’« Hommage collatéral », Bruno Gilson et Dragan Lazarevic.

Het had iets van een gebeurtenis, eind maart bij Beci: in de marge van het reStart-programma dat ondersteuning biedt aan ondernemers die failliet zijn gegaan vond de presentatie plaats van een stripalbum als eerbetoon aan tekenaar Walthéry. Het verband? “Hommage collatéralis de eerste productie van de nieuwe vzw ABA, geboren uit de samenwerking van twee creatieve mensen die op reStart konden rekenen: Olivier Ghys en Michèle Lahaye. 

“Falen is een diploma waard” of “Falen, leren van je fouten en opleven: de slogans van Beci’s reStart-programma spreken voor zich. Dit kostbare instrument werd twee jaar geleden in het leven geroepen om de failliete ondernemers van onze hoofdstad (vorig jaar telde Brussel 3.000 faillissementen) op een menselijke en professionele manier te ondersteunen. Het verdient daarom ook de nodige aandacht. ReStart wil mensen die een nieuwe economische activiteit overwegen, de nodige hulp bieden, bewustmaken en ondersteunen. Het programma begeleidde tot nu toe 120 profielen, van wie de helft al een nieuwe baan heeft gevonden. “De eerste resultaten zijn zeer positief”, aldus Eric Van den Bemden, coördinator van het project en zelf afkomstig uit de ondernemerswereld. “We blijven aanwezig om mensen op te vangen, om ze te helpen groeien bijvoorbeeld door ze te coachen om op te leven en tegelijkertijd bepaalde situaties te ontmijnen.” 

Een concreet resultaat van dit nieuwe solidariteitsprogramma is de geboorte van de vzw ABA, die van de gelegenheid gebruik maakte om een nieuwe strip te onthullen, “Hommage collatéral, een parodie op de beroemde Natasja en Rubine, twee personages van de Luikse tekenaar François Walthéry. Dit in aanwezigheid van de initiatiefnemers en medewerkers van de vereniging: Olivier Ghys en Michèle Lahaye, een tandem die de promotie van ons cultureel erfgoed verzorgt via kunstenaars. Ook hun coach en de voorzitter van de vereniging, Moira Wrathall, en de auteurs van het boek, Bruno Gilson en Dragan Lazarevic, ontbraken niet. Nog enkele andere ondernemers die betrokken zijn bij het reStart-programma woonden de presentatie bij. Het werd een bijzonder aangenaam moment waarbij de aandacht of zelfs emotie op vele gezichten zichtbaar was: deze even concrete als nieuwe module wekt natuurlijk veel hoop. 

 

Van links naar rechts: Bruno Gilson, Dragan Lazarevic, Eric Van den Bemden (reStart), Michèle Lahaye, Olivier Ghys en Moira Wrathall (vzw ABA).

Een dubbele nieuwe start 

Michèle Lahaye en Olivier Ghys, die hun carrière als ondernemers/werknemers samen opnieuw opstartten, deelden hun ervaringen, hun ontmoeting en de voordelen die het reStart-programma voor hen betekende. Hartelijke dankwoorden gingen uit naar hun ondersteuners, en ze herinnerden ook aan het belang van de subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit hun getuigenissen onthouden we zes nuttige tips voor degenen die opnieuw starten:  

De situatie aanvaarden: “Het is echt niet gemakkelijk om op te leven na een tsunami, of soms zelfs na een levenscrisis,” geeft Michèle Lahaye toe. “Het beste is in eerste instantie om de situatie goed te aanvaarden. Het is in die gevallen essentieel om jezelf de tijd te geven, niet te panikeren en een stap terug te zetten.”

Vertrouwen: “Daarna probeer je elke dag een kleine stap vooruit te komen”, zegt Michèle Lahaye. “De kracht daartoe haal je ook uit een goede wegbeschrijving… Dankzij reStart en zijn dierbare medewerkers werden we gehoord, en konden we zelfs overvloedig ons verhaal doen. Dat creëerde de optimale omstandigheden om onze toekomst opnieuw te overwegen. En om gewoonweg nieuw te kunnen beginnen.” 

Luisteren: “Als je geconfronteerd wordt met een faillissement, moet je nederig blijven. Luisteren is dan belangrijk”, legt Michèle Lahaye breedvoerig uit. “Luisteren naar je eigen angsten, maar ook die van anderen, die ons vaak belangrijk advies geven. Met Olivier, mijn partner, ontdekten we gaandeweg en op een constructieve manier hoe complementair we waren. Het kan enige tijd in beslag nemen, maar het is belangrijk. Met de opstart van onze vzw werden we vervolgens perfect geadviseerd, met name over enkele administratieve lasten. De steun bestaat in feite op elk niveau.”

Doorzettingsvermogen: “Zelfs wanneer je, net als ik, volledig gedesillusioneerd bent door het plotse einde van een zaak waar je van houdt, kan zo’n programma, gevoed door welwillendheid en respect, alleen maar nuttig zijn om de hoop terug te winnen, om (opnieuw) volhardend te worden, om twijfels en vragen te vergeten”, legt Olivier Ghys uit. “Ieder van ons weet immers dat er, zonder doorzettingsvermogen in deze wereld, geen wonderen bestaan, dat we niets bereiken. En via reStart kun je gewoon van het ene uiterste naar het andere overschakelen. Met vertienvoudigde kracht!. Zijn collega beaamt dit: “Op een gegeven moment wisten we wat we wilden, we waren vastbesloten. Zonder daarbij ooit te vergeten dat risicoloos niet bestaat, en rekening houdend met het feit dat het succes van een nieuw project altijd wat geluk vergt.” 

Je andere zelf ontdekken: “Beetje bij beetje, en dankzij de verschillende benaderingen van het programma, komt het vertrouwen terug en kun je naar je andere zelf luisteren, om te weten te komen waartoe je in staat bent. Soms ben je verrast!”, onthult Michèle Lahaye. “Voor ons was het vrij snel duidelijk dat we een uitgeverij wilden oprichten en kunstenaars helpen via een vzw die ons, althans gedeeltelijk in dit stadium, in dienst zou nemen. Natuurlijk willen we winstgevend zijn, maar laten we eerlijk toegeven dat dit niet het enige doel van onze onderneming is. We wilden allebei iets extra bereiken. Daarom is cultuur ondersteunen iets wat ons vandaag essentieel lijkt. Nu, behalve deze activiteit hopen we dat ABA onze belangrijkste werkgever wordt. Daarna zien we wel!” 

Genieten… en laten genieten: “Voor ons gaan beide hand in hand, vooral in deze tijd. Genieten van wat je doet is essentieel, maar het is nog beter als je het kunt delen door een band te creëren. Om jezelf nuttig te maken en iedereen er zichzelf in te laten terugvinden”, besluit Olivier Ghys. 

 

Voor meer informatie over het reStart-project kunt u terecht op https://go.beci.be/restart. Het programma biedt u de kans coaches te ontmoeten, deel uit te maken van een gemeenschap en uw professionele carrière te heroriënteren, en is gratis voor elke Brusselse ondernemer die failliet is gegaan. En elke maand worden er informatiesessies georganiseerd.  

 

 

Delen