AG Real Estate wil continu verbeteren

4 oktober 2019 om 13:10 

D.R.

Duurzame mobiliteit met de nadruk op alternatieve vervoersmodi en de zachte mobiliteit zit in het DNA van AG Real Estate, de immobiliën-dochteronderneming van AG Insurance. Sinds 2007 kiest het bedrijf voor een milieuvriendelijke aanpak die medewerkers aanspoort om meer ecologische transportmiddelen te kiezen en het autoverkeer te ontlasten. 

 

De mogelijkheden om een parkeerplaats in te ruilen tegen abonnementen op het openbaar vervoer en om voor korte verplaatsingen gebruik te maken van een pool van wagens zijn voorbeelden van acties die AG Real Estate al ondernam. Om de zachte mobiliteit te faciliteren, stelt het hoofdkantoor fietsrekken, opbergkluizen en douches voor de fietsers ter beschikking. Bij elke aanwerving analyseren de HR Business Partners samen met de kandidaten de verschillende mobiliteitsopties om op hun toekomstige werkplek te geraken. Om continu te verbeteren en om een antwoord te blijven formuleren op maatschappelijke besognes herziet AG Real Estate voortdurend zijn mobiliteitspolitiek. “Het ultieme doel is een verantwoord aanbod dat aansluit bij de behoeften van de medewerkers, zegt Véronique Mathonet, chief HR & communication officer. 

 

Platform Commuty 

In 2015 verhuisde AG Real Estate van de Botanic Building in de Sint-Lazaruslaan naar de Kunstlaan. De ligging van de Botanic Building was wel gunstig, in de nabijheid van het Noordstation, maar de honger naar een aangenamer werkkader was groot. Het bedrijf maakte meteen van de gelegenheid gebruik om de verplaatsingen van de medewerkers te bestuderen. “We hielden toen een mobiliteitsenquête, redigeerden een mobiliteitshandleiding en boden elke werknemer die de vlotste verplaatsing naar de nieuwe werkplek wou zoeken gepersonaliseerde overlegmomenten aan, vertelt Véronique Mathonet.  

Kort na de verhuizing voegde het bedrijf nog elektrische scooters aan de pool van wagens toe. In 2016 introduceerde AG Real Estate het platform Commuty dat toeliet om de parking van het hoofdkantoor te flexibiliseren, het autodelen te bevorderen en de reservatie van voertuigen uit de pool te automatiseren. In 2018 voegde men een belangrijk luik aan het Flex Income Plan toe, gewijd aan mobiliteitsvoordelen zoals fietsleasing, de terugbetaling van een parkeerplaats aan het station van vertrek, de overstap naar een treinabonnement in eerste klasse, de Railease pas (voor wie bedrijfswagen en trein wil combineren) Begin 2019 introduceerde de onderneming een Mobility Policy ter vervanging van de Car Policy. Voortaan kregen medewerkers de kans om voor een ecologische, ‘propere’ wagen te gaan of zelfs afstand te doen van hun bedrijfswagen in ruil voor andere voordelen via cash for car of een mobiliteitstoelage. 

Voor AG Real Estate is het moeilijk om globale cijfers te geven over de evolutie van de verplaatsingen. Tussen de eerste enquête (in 2015) en de laatste (in 2018) nam het immers het beheer van de commerciële centra terug in eigen handen. De medewerkers van die centra zijn op locaties actief die niet noodzakelijk een goede verbinding hebben met openbaar vervoer; vergelijking zou dus een vertekend beeld opleveren. 

“Wat we wél kunnen zeggen, is dat bij de nieuwe mobiliteitspolitiek begin 2019 een derde van de werknemers voor een ‘properdere’ wagen, met minder

Véronique Mathonet

 

CO2-emissies, koos in ruil voor andere extralegale voordelen, verklapt Véronique Mathonet. Sinds enkele jaren gebruiken ook steeds meer medewerkers voor het openbaar vervoer of de fiets voor het woon-werkverkeer. We geloven dan ook in het deugdzame effect van goede communicatie en overleg over mobiliteit én van de gemeenschappelijke inspanningen van bedrijven en de overheid om alternatieve en flexibele mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen, ten voordele van ieders welzijn.” 

Delen