Alexander De Croo: “Digitalisering van België zit op schema”

8 oktober 2018 om 15:10 

In april 2015 maakte Alexander De Croo, minister van onder meer Digitale Agenda, Telecom en Post, zijn actieplan ‘Digital Belgium’ bekend, met een aantal concrete doelstellingen rond digitalisering van de overheid en van onze samenleving. Het moest België naar de Europese top leiden en bovendien 50.000 extra banen opleveren.

In januari 2018 maakten wij met hem een stand van zaken: wat werd intussen gerealiseerd en wat waren de volgende stappen? De belangrijkste realisaties toen vatte hij als volgt samen:

1. Digitalisering van de Belgische economie:

Door aanpassingen aan de wetgeving en andere initiatieven kunnen startups en andere bedrijven optimaal gedijen in de nieuwe gedigitaliseerde economie, aldus De Croo: “Denk maar aan de deeleconomie, waar onze startups volop moeten op inspelen. Met het tax shelter initiatief voor startups kun je als particulier tot 45% belastingvermindering genieten als je rechtstreeks investeert in een startende onderneming.”

Op het vlak van ‘mobile health’ richtte de overheid een zogeheten ‘sandbox’ op voor innovatieve projecten: een beschermde ruimte, waar e-entrepreneurs met bv. mobiele apps op tablet of smartphone hun projecten kunnen uitrollen.

En ten slotte werd de wetgeving aangepast zodat een digitaal document even rechtsgeldig wordt als een papieren document.

2. Toegang tot digitale infrastructuur

Hier werd gemikt opeen vaste internetverbinding tot 1 GB per secondeals norm tegen 2020, België als koploper bij de uitrol van 5G mobiel internet en het dichten van de digitale kloof. “Mede dankzij de concurrentie tussen de hoofdspelers, die voortdurend investeren in nieuwe technologie, moet deze ambitie nog steeds kunnen worden gerealiseerd”, meent Alexander De Croo.

3. Digitalisering van de overheid

Geslaagde initiatieven zoals tax-on-web hebben geleid tot Just-on-web, voor een volledige digitalisering van de juridische wereld. Daarnaast wil minister De Croo via de elektronische identiteitskaart alle interactie tussen burger en overheid voortaan ook mobiel mogelijk maken: “Het succes van itsme, de digitale identificatie op mobiele toestellen voor financiële toepassingen, heeft ons ervan overtuigd dat dit ook de weg voorwaarts is voor overheidstransacties”.

4. Digitale vaardigheden aankweken

Eén van de grote uitdagingen blijft het verbeteren van de digitale vaardigheden bij onze jongeren: erg belangrijk maar moeilijk in te passen in de digitale leerplannen van het onderwijs vandaag. Daarom gelooft De Croo sterk in initiatieven van commerciële ondernemingen én van vrijwilligersorganisaties zoals Coderdojo, die onze jeugd spelenderwijs vertrouwd maken met digitale vaardigheden zoals programmeren en interfaces ontwikkelen.

5. Cybersecurity

Een doorgedreven digitalisering van België vergt een voldoende beveiliging van de online en digitale wereld. Dit leidde tot initiatieven zoals BC-Centre, een samenwerking tussen de overheid en o.a. de KU Leuven en het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) voor bewustmaking, coördinatie van het Belgisch beleid en crisisbeheer bij cyberincidenten.

 

En in 2018?

Begin 2018 beloofde Alexander De Croo: “De digitalisering zal het komende jaar een turbo-versnelling kennen!” Daarom namen we recent contact op met zijn kabinet om te horen wat die turbo-versnelling heeft opgeleverd. Na lang aandringen kregen we een lijstje teruggestuurd:

  • Er werd een ‘actieplan Witte Zones’ uitgewerkt voor gemeenten met zwakke telecomverbindingen. Van de 39 ‘witte zones’ blijven er nog 16 over.
  • Een wettelijk kader biedt een vierde mobiele operator toegang tot het Belgische spectrum bij de licentieveilingen in 2019. Dit moet leiden tot meer concurrentie op de telecommarkt, hogere druk op de prijzen en meer keuze voor de consument. Andere maatregel om de concurrentie te verhogen: vereenvoudiging van de toegang tot kabel- en glasvezelnetwerken voor alternatieve operatoren.
  • Er werd een expertengroep fake news opgestart, die medio 2018 een reeks adviezen heeft geformuleerd om online desinformatie tegen te gaan.

We kijken dus vol spanning uit naar wat de laatste drie maanden nog zullen opleveren.

Delen