Alles goed met de export?

29 oktober 2019 om 16:10 

@Getty

[Coproduction] Brusselse KMO’s kampen met de beperkte omvang van de Belgische markt. Dit kan hun groei afremmen. De uitzichten binnen onze landsgrenzen kun je dus echt niet gaan vergelijken met die van Frankrijk of Duitsland! De horizon verbreden is wellicht de oplossing. Exporteren, dus.  

De afzetmogelijkheden op buitenlandse markten – zowel in de buurlanden als veel verder – zult u veel beter benutten als u goed voorbereid bent. Hub.brussels, het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning, schreef een aantal tips voor beginnende exporteurs:  

 

1. Bepaal of u klaar bent voor de export: een SWOT analyse van uw organisatie en uw producten of diensten kan bijzonder verhelderend zijn! 

2. Bepaal welke producten en/of diensten u overweegt te exporteren: geef de voorkeur aan nicheproducten en producten/diensten waarmee u zich echt onderscheidt van de concurrentie.  

3. Identificeer de markt: droomt u van de Chinese markt? Misschien begint u best toch maar met een buurland. Brussel ligt in een van de rijkste gebieden van Europa, met het voordeel dat de gewoonten van bedrijven en consumenten dicht aanleunen bij de onze. Overweeg misschien ook Noord-Amerika en zelfs Afrika, waarmee goede verbindingen bestaan. Hoe dan ook, bestudeer aandachtig de doelmarkt.  

4. Bepaal de verkoopkanalen: nog voor u aan directe verkoop begint, overweegt u best een lokale agent of distributeur. Neem zeker contractuele voorzorgsmaatregelen en vermijd alle haast. Er bestaan heel wat manieren om zulke kanalen te benaderen.  

5. Hou rekening met de lokale cultuur: elk volk heeft eigen regels en gewoonten. Als u die respecteert, bevordert u uw eigen imago. 

6. Doe een beroep op deskundigen voor de juridische en fiscale aangelegenheden: improvisatie is uit den boze met btw, facturatieprocedures, contracten of logistiek. Laat u bijstaan!  

7. Bescherm de expertise van uw onderneming: vraag octrooien aan, registreer uw producten, merken en ontwerpen. Zo vermijdt u onaangename verrassingen.  

8. Beveilig de betalingen wanneer u verkoopt: een betaling nog vóór de levering is soms niet mogelijk. Overweegt u documentaire kredieten, een kredietverzekering of factoring? Ieder zijn vak: richt u tot een professional!  

9. Uw succes mag gezien worden: kennis van zaken verdient bekendheid. Ze is uw visitekaartje voor de toekomst. Besteed de nodige middelen aan communicatie.  

 

 

10. Laat u begeleiden door hub.brussels – het is trouwens gratis!  

De ondersteuning van exporteurs behoort tot het takenpakket van hub.brussels, een overheidsorganisatie die door de Brusselse regering in het leven werd geroepen. Ze kan rekenen op het uitgebreide netwerk van economische en commerciële attachés in het buitenland 

Wilt u gaan exporteren? Zo ja, dan kunnen de deskundigen van hub.brussels voor u een haalbaarheidsanalyse uitvoeren. Hiermee krijgt u een soort diagnose van uw exportpotentieel. Om hiervan gebruik te maken, moet u beschikken over een ondernemingsnummer of een vestiging in het BHG, naast een website en een professioneel e-mailadres. Uw product moet ook klaar zijn voor verkoop. U dient over voldoende middelen en voorraden te beschikken om een stroom van bestellingen op te vangen. U moet bovendien kunnen vertrouwen op een verkoopafdeling en elementaire marketing tools en kunnen uitleggen waarom uw aanbod specifiek is. Handelsreferenties zijn een troef! Tot slot komt u alleen in aanmerking als u nooit hebt geëxporteerd of, desgevallend, nooit buiten de EU. Wie niet aan deze criteria voldoet, wordt doorverwezen naar de dienst 1819, ook bij hub.brussels: tel. 1819 of info@1819.be 

Details over deze 10 tips vindt u op https://hub.brussels/nl/10-tips-export-2019. 

Voor meer informatie neemt u contact op met Katia Giovanetti, Account Manager – tel. 02/800 40 77, kgiovanetti@hub.brussels 

 

 

 

Delen