Assessment om talent te behouden

9 september 2022 om 11:09 

Assessment : un nouveau défi majeur s’impose aux entreprises, celui d’attirer des talents. Mais aussi de les garder ! Assessment : un nouveau défi majeur s’impose aux entreprises, celui d’attirer des talents. Mais aussi de les garder !

Het jaar 2022 moest het jaar van de terugkeer naar de normaliteit worden. Maar wat is ‘normaal’ nu eigenlijk? Leven wij niet in een wereld die voortdurend verandert, waar flexibiliteit en aanpassingsvermogen ‘de norm’ zijn geworden? De hele wereld heeft de coronacrisis doorgemaakt, en vervolgens de oorlog in Oekraïne, met alle gevolgen van dien. Patrick Colinet, Career Management & Sales Director bij Daoust, vertelt ons meer over de invloed van deze gebeurtenissen op de arbeidsmarkt.

Terugblikkend op de afgelopen jaren is er een nieuwe grote uitdaging voor de bedrijven: talentvolle medewerkers aantrekken, maar hen ook behouden dankzij een aanbod dat inspeelt op hun behoeften. Het volstaat niet langer te denken dat het aanbieden van een job voldoende is om kandidaten aan te trekken, het is slechts het begin van het proces. Om kandidaten ervan te overtuigen in dienst te treden, moet een onderneming hen wijzen op al haar sterke punten, met bijzondere aandacht voor de ontwikkelingsperspectieven die zij hun kan bieden. Flexibiliteit is daarbij ook een belangrijk criterium geworden voor de meeste kandidaten. Werktijden, locatie, taken… al deze elementen zijn tegenwoordig doorslaggevend bij de jacht op nieuw talent.

Bovendien heeft elk bedrijf zijn eigen cultuur en zijn eigen waarden, net zoals elke werknemer specifieke verwachtingen heeft op het vlak van waarden en de cultuur van de werkomgeving. En zoals in elke relatie veranderen de verwachtingen en de situaties van de onderneming en de werknemer in de loop van de tijd, soms met een gebrekkig functioneren tot gevolg. De beste match tussen de twee partijen vinden is dan ook de grootste uitdaging in een organisatie vandaag.

Het goede nieuws is dat er een breed scala aan oplossingen bestaat: denk bijvoorbeeld aan opleiding, coaching, inplacement, of ook aan assessment, dat is in dit geval bijzonder aan te bevelen. Al deze tools, die bij bepaalde ondernemingen nog onvoldoende bekend zijn, bieden een waardevolle ondersteuning om de eigen medewerkers en hun professionele verwachtingen beter in te schatten.

Maar wat is een assessment? Het is een beoordelingsproces op basis van gesprekken, psychotechnische tests en simulatieproeven. We hebben daarvoor in het algemeen drie belangrijke werkwijzen ter beschikking: het e-assessment, het individuele assessment en het collectieve assessment.

Dit instrument geeft zowel de onderneming als de werknemer de kans om hun ‘matching’ gedurende hun loopbaan te evalueren (start, evolutie, heroriëntering, enz.). In deze ‘war for talent’ is het duidelijk dat de juiste persoon, op de juiste plaats maar ook en vooral op het juiste moment, een hefboom is voor succes. Bedrijven die in staat zijn werknemers aan te trekken op basis van de juiste criteria, houden veel meer medewerkers aan boord dan andere. Aangezien de zakenwereld voortdurend verandert, hebben ondernemingen die in staat zijn hun talent opnieuw te evalueren en naar hen te luisteren om hen niet te verliezen, alles te winnen. En om dit te doen is er niets beter dan een assessment, die mensen in staat stelt “elkaar beter te leren kennen om beter samen te leven”.

 

Over de auteur

Patrick Colinet, Daoust Career Management & Sales Director

 

Delen