AVED, BECI, UWE, VBO & Voka: handelsakkoorden zijn een must voor onze open economie

20 april 2023 om 11:04 

België steekt de internationale handel al maandenlang stokken in de wielen. Maar liefst acht internationale handelsakkoorden liggen te wachten om door een van de vele parlementen in dit land goedgekeurd te worden. En dat terwijl de EU als geheel de slechtste handelsbalans sinds 2002 moet optekenen. We slepen met de voeten en zijn ook geen voortrekker meer om nieuwe handelsakkoorden op de agenda te zetten. Als België een goede beurt wil maken tijdens het voorzitterschap van de Europese Raad volgend jaar, moet het absoluut enkele tandjes bijsteken op het vlak van internationale handel.

Momenteel liggen acht handelsakkoorden stof te vergaren in de wachtkamers van onze parlementen. Een handelsverdrag kan pas volledig van kracht worden als ook het parlement van elke Europese lidstaat ermee akkoord is gegaan. In België moet, afhankelijk van de inhoud en aard van het akkoord, zowat elk parlement – op federaal niveau en op niveau van de deelstaten – er afzonderlijk mee instemmen. Dat kan al eens voor de nodige vertraging zorgen, al is de huidige situatie ongezien: acht handelsakkoorden zijn geblokkeerd omdat België met de voeten sleept. Het gaat onder meer om akkoorden tussen Europa en Centraal-Amerika, Vietnam, Canada en Singapore.

 

EU-handelsakkoorden zorgen voor boom in export

Wanneer handelsakkoorden uitblijven of niet definitief goedgekeurd worden, missen onze bedrijven kansen en juridische zekerheid. Een handelsakkoord maakt allereerst in- en uitvoeren naar andere delen van de wereld eenvoudiger, het sloopt barrières en biedt nieuwe kansen op internationale samenwerking. Zo is de export naar Canada gestegen met 61,8 procent sinds de inwerkingtreding van CETA – een verdubbeling van het marktaandeel van Belgische ondernemingen in de Canadese invoer – en een stuk groter dan de rest van Europa. Dat toont aan dat handelsakkoorden effectief werken in de praktijk en dat zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Het hele land heeft er dus baat bij. Ook naar Japan steeg onze export enorm in vergelijking met het Europese gemiddelde sinds de inwerkingtreding in 2019. Terwijl de Europese export naar Japan in 2021 met 12,9% (+ 7,1 miljard euro) steeg, groeide de Belgische export met 139,8% (+ 4,4 miljard euro).

 

EU-handelsakkoorden zorgen voor meer dialoog, ook over mensenrechten en duurzaamheid

Zolang een handelsakkoord niet goedgekeurd wordt, missen Europa en zijn lidstaten ook een platform om nauwer samen te werken met hun handelspartners. Niet enkel op politiek en economisch niveau, maar ook op het vlak van duurzaamheid en mensenrechten. Met sterke duurzaamheidshoofdstukken, zoals in het recent afgesloten vrijhandelsakkoord met Nieuw-Zeeland, boekt de internationale gemeenschap als zodanig winst op het vlak van duurzaamheid.

Het is ten slotte ook van strategisch belang dat Europa en de lidstaten meer evenwichtige handelsakkoorden sluiten met diverse partnerlanden. Export is goed voor 94% van hetBelgische bbp. Bovendien hebben we een gegarandeerde aanvoer van kritische grondstoffen nodig uit diverse landen om de duurzame omslag te maken. We mogen niet al onze eieren in hetzelfde mandje stoppen want dat maakt ons kwetsbaar, dat hebben de afgelopen crisisjaren ons wel geleerd. Onze economie is immers voor een zeer groot deel afhankelijk van internationale handel. Voor een open economie als de onze is diversificatie van onze uit- en invoer dan ook broodnodig en versterkt het onze Europese soevereiniteit via verstandige partnerschappen.

 

België moet weer EU-handelsakkoorden ratificeren

Vorige maand nog werd België door de Europese Commissie informeel op de vingers getikt voor onze nogal passieve houding. Een stichtend lid van de Europese Unie moet beter doen. België is de laatste jaren geen voortrekker meer om op Europees niveau aan de kop te sleuren om nieuwe handelsakkoorden te onderhandelen tot de finish. Dat is op zijn zachtst gezegd vreemd voor een open land als het onze dat volgend jaar EU-voorzitter wordt en gezien onze historisch leidende rol op Europees niveau.

De Belgische ondernemingen roepen de voorzitters van de parlementen en alle betrokken regeringen op om prioriteit te geven aan het internationale en Europese handelsbeleid. Zorg voor de goedkeuring van de acht handelsakkoorden die vastzitten in onze parlementen. Zet ook Europees druk om nieuwe ambitieuze en evenwichtige akkoorden te sluiten met Zuid-Amerika, Australië en andere betrouwbare handelspartners.

Delen