BECI 3.0 : waar staat dat voor?

13 januari 2023 om 14:01 | 133 weergaven

Olivier WILLOCX
CEO de BECI

“We voeren een model in waarin het lid centraal staat. Binnen BECI worden wij de bezielers van de Gemeenschap. Wij blijven zoeken naar behoeften, maar de Ledengemeenschap draagt nu meestal oplossingen voor problemen aan. In plaats van bekwaamheden binnen BECI te creëren, doen wij een beroep op leden van de Gemeenschap die uitgebreide deskundigheid op het betrokken gebied kunnen voorleggen. We keren terug naar ons historisch model waar alles gratis is, inbegrepen in het lidmaatschap.”

Joelle EVENEPOEL
Secretaris-generaal

“Met Beci 3.0 zullen onze teams nog nauwer samenwerken om de leden nog beter van dienst te zijn. Wij zijn intern al met deze overgang begonnen: management, personeel, medewerkers en deskundigen werken nauw samen in het algemeen belang van de Gemeenschap. Wij werken transversaal en niet meer verticaal. We keren terug naar de essentie van een ledenorganisatie, namelijk organiseren, overleggen, adviseren en elkaar helpen om ons beter te verdedigen en te positioneren.”

Jan DE BRABANTER
Secretaris-generaal UEB

“BECI 3.0 is een diepgaande koerswijziging. BECI moet crisis na crisis zaken kunnen opvolgen. Aanpassingsvermogen, daar gaat het om. Voor mij betekent BECI 3.0 vooral vernieuwing, de oprichting van een Gemeenschap van ondernemers, van mensen die de Brusselse economie een warm hart toedragen. BECI 3.0 moet deze Gemeenschap beter betrekken bij alles wat het Brussels Gewest te bieden heeft. Als verantwoordelijke voor het Verbond van Ondernemingen te Brussel binnen BECI denk ik dat we meer de nadruk moeten leggen op de lobbyfunctie en eindelijk moeten kunnen anticiperen op wat er leeft en gebeurt in het Brussels Gewest.”

Jean-Philippe MERGEN
Responsable Développement à l’international

De expertise van onze leden zal verder worden benadrukt door te focussen op interactie. Wij zullen generalisten blijven om onze leden te helpen en te adviseren, maar die leden zullen op hun beurt hun specifieke kennis over een bepaald onderwerp ter beschikking kunnen stellen van andere ondernemers. Wat bijvoorbeeld de export betreft, beschikken sommige leden over een specifieke kennis van “bepaalde landen op het gebied van BTW, douanemarkeringen, plaatselijke praktijken, specifieke contacten, enz. Onze rol zal erin bestaan al deze mensen in een netwerk op te nemen, hen met elkaar in contact te brengen en samen met hen bepaalde evenementen rond specifieke thema’s te organiseren.”

Frédéric SIMON
Adviseur arbeidsrecht

“Met BECI 3.0 zullen we ons meer richten op de actualiteit. Ons aanbod van virtuele, face-to-face of hybride opleidingen wordt uitgebreid. Wij rekenen trouwens op de leden om onderwerpen voor te stellen die een toegevoegde waarde inhouden voor de Gemeenschap. Samen beslissen we over de keuze van het thema en de manier waarop het in het algemeen belang wordt aangepakt. Deze verandering is een voortzetting van wat al is begonnen. De meeste van deze opleidingen zullen gratis zijn voor onze leden en het personeel van de aangesloten bedrijven. ”

Catherine MERTENS
Business Relations Advisor & Coaching Officer

“Een van de troeven van BECI is dat we veel leden hebben met uitgebreide expertise op verschillende gebieden. Het is de bedoeling is dat zij hun kennis delen en doorgeven aan andere leden, die zelf deskundigen kunnen worden in de specifieke onderwerpen die zij beheersen. Onze rol bestaat erin hen samen te brengen tijdens allerlei evenementen – seminars, conferenties en opleidingen – over specifieke onderwerpen die wij organiseren. Het is een win-win situatie omdat elk lid zich beschikbaar stelt voor de anderen. We bouwen samen BECI 3.0!”

Julie GIGOT
Finance Team Business Solution

“BECI 3.0 berust op uitwisseling en delen tussen bestaande en toekomstige leden. Elk lid zal zijn of haar ervaring delen op de specifieke gebieden waarin hij of zij deskundig is, en omgekeerd een beroep kunnen doen op de kennis van anderen. Interactie en communicatie zullen zeer belangrijk zijn om iedereen van nuttige en relevante informatie te voorzien. Iedereen zal de Gemeenschap voeden met inhoud, erdoor verrijkt worden en de Brusselse economie naar een hoger niveau tillen. Wij bouwen een deugdzame driehoek op tussen bestaande leden, toekomstige leden en huidige en toekomstige deskundigen.”

Wassima HADI
Coordinatrice du projet PRJ

“BECI 3.0 is in de eerste plaats een bedrijfscultuur. In ons geval is het eerder de cultuur van een Gemeenschap. Daarbinnen zullen we kunnen delen, communiceren, verbinden. We zullen onze vragen en antwoorden delen. Iedereen zal zowel toeschouwer als acteur zijn. Concreet kan bijvoorbeeld een onderneming die wegens financiële moeilijkheden het faillissement wil aanvragen, die beslissing voor advies voorleggen aan de Gemeenschap die, dankzij haar rijke ervaring, alternatieven kan voorstellen. Zo bijvoorbeeld de GRP, waardoor het bedrijf kan overleven.”

Francis De MOLDER
HR Manager

“Stel je voor dat je besluit om thuis een lekker diner te organiseren. Je wilt mensen die elkaar niet kennen, maar wel dezelfde interesses hebben, aan dezelfde tafel brengen. Maar omdat jij elk van hen kent, weet je dat ze met elkaar zullen opschieten, vrienden zullen worden en elkaar weer zullen willen zien. Dit is waar het met BECI 3.0 over gaat. Meer concreet moeten we bedrijven overhalen zich bij onze Gemeenschap aan te sluiten. En dan wel dankzij inhoud en evenementen waar iedereen samen plezier heeft. In dit verband heeft BECI de rol van een organisator en bijeenroeper.”

Éric Vanden Bemden
Account Manager

“We richten een Gemeenschap op waar leden hun ervaringen kunnen uitwisselen en delen. Wij zijn de facilitatoren van deze Gemeenschap en zullen verscheidene activiteiten organiseren zodat de leden elkaar ontmoeten en leren kennen. De leden worden het hart van BECI. Wij stellen al onze diensten en onze infrastructuur ter beschikking, bieden de mogelijkheid om evenementen te organiseren en zijn bereid bedrijven bij ons te domiciliëren. Dat is pas echt netwerken, ideaal om de business te ontwikkelen.”

 

Over de auteur

Julien Semninckx, BECI

Delen