Beci overhandigt zijn Memorandum aan de Brusselse Ministers

3 oktober 2018 om 13:10 

[Persbrericht] Op dinsdag 2 oktober kwamen 250 Brusselse ondernemers samen in de Club van Lotharingen voor het evenement Brussels meets Brussels dat Beci er organiseerde in aanwezigheid van Brusselse beleidsmensen zoals minister-president Rudi Vervoort (PS), minister van Economie en Werk Didier Gosuin (Défi), minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne (Défi), Brussels volksvertegenwoordigster en schepen Els Ampe (Open Vld) en de burgemeester van Koekelberg Philippe Pivin (MR).

 

Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder van Beci, herinnerde aan de acties die Beci heeft ondernomen om bedrijven volop bij de lokale ontwikkeling te betrekken, in overleg met burgemeesters, schepenen en partijen. De mobiliteit blijft de absolute topprioriteit van de bedrijven. Beci reageerde op deze chronische situatie met een innovatief, oplossingsgericht initiatief: de Mo! pop-up. Dit platform brengt spelers op het gebied van mobiliteit samen om bestaande en toekomstige oplossingen voor te stellen, met het oog op een concrete verbetering op de openbare weg. (https://go.beci.be/mo/fr ; https://go.beci.be/mo/nl)

John Porter, CEO van Telenet, speelde in op de verwachtingen van ondernemers met een voordracht over de bijdrage van technologie aan de levenskwaliteit in Brussel. Hij benadrukte het belang van de ontplooiing van 5G en van een stabiel kader om spelers in staat te stellen in toekomstgerichte kanalen te investeren. Dit vereist publiek-private partnerschappen die een zakelijk ecosysteem in het leven roepen en versterken met meer starters, internationale bedrijven en digitale vaardigheden, aldus John Porter.

Beci voorzitter Marc Decorte, die ook CEO is van Shell Belgium and Luxembourg, drong erop aan dat bedrijven als echte partners van de overheid zouden worden behandeld. Hij onderstreepte namelijk het nog steeds onderbenutte potentieel van publiek-private partnerschappen. Hij verwees naar de vier Beci-memoranda over Mobiliteit, de Stad van de toekomst, Werkgelegenheid en Financiën. Vervolgens overhandigde hij de memoranda aan de aanwezige ministers: minister-president Rudi Vervoort (PS), minister van Economie en Werk Didier Gosuin (Défi), minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld) en staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne (Défi).

Rudi Vervoort pleitte voor een betere samenwerking tussen Gewesten om de mobiliteit in en rond Brussel te verbeteren. Van haar kant lichtte Cécile Jodogne toe hoe belangrijk het wel is om het zakelijke ecosysteem in Brussel te blijven ontwikkelen. De minister van Economie en Werk Didier Gosuin verklaarde dat hij het memorandum al gelezen had en er veel gelijkenissen met de Small Business Act in had gevonden. Guy Vanhengel herinnerde eraan hoe fundamenteel het is om de enorme troeven van Brussel onder de aandacht te brengen en meer te werken in de context van de metropool. “Beci is proactief”, stelde de minister-president, “jullie zijn de eersten die mij een memorandum geven.”

Voor meer info:

Olivier Willocx – 0475 51 31 58 – ow@beci.be

Link naar de Memoranda van Beci: https://go.beci.be/memorandum/NL

Een samenvatting van het Memorandum kunt u aanvragen op volgend adres: info@beci.be

U kunt ons helpen de stem van Brussel nog luider te doen klinken! Steun de verschillende maatregelen, deel uw mening en laat ons weten dat u wilt bijdragen tot de realisering van onze voorstellen.

 

 

Delen