Beci pleit voor carpoolstrook op E40

9 november 2018 om 09:11 

©GettyImages

Maandag 29/10 laatstleden herhaalde de Brusselse regering dat het nog steeds werk wil maken van een versmalling van de E40 tussen de Rand en het Reyerscomplex. Het is de bedoeling om dit in de praktijk te brengen voor mei 2019.

 

Voor Beci is een dergelijke herinrichting van de E40 echter niet aan de orde, gezien er nog steeds geen impactanalyse werd uitgevoerd. “De impact van deze versmalling op de verkeersdoorstroming, op de leefkwaliteit van de omliggende wijken en de bereikbaarheid van het hypercentrum zijn vandaag ongekend. Het is bovendien niet duidelijk of de aanleg van stadsboulevards zal gebeuren met noodzakelijke investeringen op het gebied van openbaar vervoer en overstapparkings.” stelt Ischa Lambrechts, Adviseur Mobiliteit Beci.

 

Beci pleit echter voor een test met een carpoolstrook en dit voor meerdere redenen. “We stellen vast dat het massaal autosolisme een belangrijke factor is die bijdraagt aan de verzadiging van het wegennet. Met het beperken van het aantal rijstroken biedt je hierop geen antwoord, maar implementeer je louter een azijnmaatregel voor de pendelaar. Met een honingmaatregel kan je veel beter inzetten op gedragswijziging, zoals bijvoorbeeld het belonen van carpoolers met een voorbehouden rijstrook. Deze rijstrook kan daarnaast toegankelijk zijn  voor busvervoer, zowel publiek als privé.” legt Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder Beci, uit.

 

De woon-werkverkeerstromen zijn bovendien intergewestelijk. “Bij de aanpak van de mobiliteitsproblemen in en rond Brussel, moet men hier rekening met houden. Het terugbrengen van het aantal rijstroken biedt ook hier geen oplossing. Gelet op de realiteit in Brussel, waarbij bepaalde bedrijven moeilijk bereikbaar blijven met het openbaar vervoer of zachte vervoersmodi, is het gebruik van de wagen nog steeds het gekozen vervoersmiddel. Carpoolen houdt rekening met deze realiteit maar biedt ook een antwoord op de oververzadiging van het wegennet.” verduidelijkt Olivier Willocx.

 

De gemiddelde bezetting van een wagen bedraagt 1.39 personen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het verkeer met 7% toegenomen in 15 jaar. Deze toename in voertuigen-km tussen 2001 en 2015 gaf ook aanleiding tot een toename met 45% van de duur van de verplaatsingen en tot een vermindering met 5 km/u van de gemiddelde snelheid. De stroom van pendelaars die met de auto naar Brussel komen, is groot tegenover de capaciteit van het netwerk. Op weekdagen wordt deze stroom op 225.000 voertuigen per dag geraamd voor een capaciteit van 65.000 voertuigen.

 

“Beci is van mening dat carpoolen voor woon-werkverkeer een maatregel kan zijn om de druk op het wegennet te verminderen en om bestuurders bewust te maken van hun verplaatsingsgewoonten. Het delen van de wagen betekent namelijk een verhoging van de bezettingsgraad en dat maakt het een efficiënter vervoersmiddel. Het promoten van carpoolen zorgt voor minder wagens op de weg. 5 à 10% minder voertuigen tijdens de spitsuren kan leiden tot 40% vermindering van de lengte en duur van de opstoppingen.” verklaart Ischa Lambrechts, Adviseur Mobiliteit Beci.

 

Voor meer info:

Ischa Lambrechts

Adviseur Mobiliteit

+32 475 75 12 30

ila@beci.be

www.beci.be

Delen