Beci reikt Benjamin Dalle de hand tot écht overleg met Brussel

2 oktober 2019 om 11:10 

© Belga

Nu ook de naam van de Brussel Minister in de Vlaamse Regering bekend is, stuurt Beci aan op meer en beter overleg over de dossiers die de beide regio’s aanbelangen. Omdat economie, mobiliteit en tewerkstelling niet stoppen aan de grens van de negentien gemeenten maar evenmin aan de grens met Vlaanderen. Beci wil met de nieuwe Brusselminister Benjamin Dalle graag snel samen zitten om te werken aan échte oplossingen. “Vlaanderen laat Brussel niet los, maar Brussel wil Vlaanderen ook niet loslaten.”

Brussel is een belangrijke motor voor de Vlaamse economie, meer dan 200.000 Vlaamse pendelaars versterken de Brusselse economie, Brussel is voor Vlaanderen een belangrijke onderwijsstad. Vlaamse culturele instellingen zijn gevestigde waarden en het Nederlands blijkt steeds meer een troef voor Brussel. Maar dat alles is geen eenrichtingsverkeer, lezen we in het Vlaamse Regeerakkoord.

“Volledig akkoord” zegt Jan De Brabanter, secretaris-generaal van Beci. “Dat betekent dan ook dat er op gelijke voet met Brussel moet worden gepraat en niet vanuit een betuttelende positie. Laten we elkaar misschien wat meer gaan respecteren. Vlaanderen laat Brussel niet los, heet het. Maar dat betekent dat Vlaanderen Brussel ook nodig heeft. Brussel wil Vlaanderen ook niet loslaten!”

Luchthaven

Vlaanderen erkent Brussel dan wel als belangrijke economische motor. Toch vindt Beci weinig spoor van economische impulsen of ambities terug voor Brussel en de rand. Kleine uitzondering hierop is de paragraaf “Luchthaven” die vreemd genoeg tussenin de stukjes “VZW De Rand” en “Gordelfestival” aan het einde van het hoofdstuk “Vlaamse rand” werd ingelast.

“Maar ook hier niets nieuws,” zegt Jan De Brabanter: “De eerlijke spreiding van de lasten, een evenwichtige vliegwet, de leefbaarheid van de regio en nieuwe groeikansen voor de luchthaven als uitgangspunten brengen ons geen meter vooruit. Het beetje politieke moed om tot daadwerkelijke oplossingen te komen voor Brussels Airport herkennen wij niet in de teksten.”

Ondernemen over de grens

Olivier Willocx, CEO van Beci, is bereid om de dialoog tussen Brussel en Vlaanderen over mobiliteit, luchthaven en werkgelegenheid, te faciliteren: “Ondernemers zijn sneller bereid om out of the box te denken,” zegt hij. “Ze kunnen oplossingen aanreiken die zowel voor Vlaanderen als Brussel doenbaar zijn. Vlaams Minister voor Brussel Benjamin Dalle is meer dan welkom om die dialoog écht aan te vatten.”

De Brusselse ondernemersorganisatie Beci heeft kennis genomen van het Vlaams Regeerakkoord en heeft aandachtig gelezen wat er in staat over de relatie met Brussel (p. 276 – 283) en het hoofdstukje met betrekking tot de Vlaamse Rand (p. 285 – 288).

Delen