Beci steunt de campagne “Switches down, Brussels up”, maar vraagt ook extra stimuli voor de bedrijven.

4 januari 2023 om 09:01 

De Brusselse sociale partners, verenigd in Brupartners en de Brusselse regering bundelen hun krachten om de Brusselse bedrijven en hun werknemers op te roepen samen het energieverbuik op de werkplek te verminderen. Met de oproep nodigen ze hen uit om effectief werk te maken van een vermindering van het energieverbruik en dat ook te laten zien. Daarvoor is eveneens de campagne opgezet: “Switches down, Brussels up”. Beci ondersteunt de campagne maar vraagt wat meer tijd en extra stimuli voor de bedrijven.

Kleine en concrete ingrepen

Er zijn veel dingen die bedrijven en mensen kunnen doen om energie te besparen en het milieu te helpen. Vaak zijn het eenvoudige en concrete acties die helpen om het energieverbuik te verlagen. De Brusselse sociale partners en de regering hebben nu besloten om de ondernemingen en hun werknemers aan te moedigen om energie te besparen. Zo lanceren ze samen de betrokkenheidscampagne ‘Switches down, Brussels up’. Met die campagne van Leefmilieu Brussel in samenwerking met Brupartners, worden ondernemingen en hun werknemers die concrete acties opzetten om hun energieverbruik te verminderen in de kijker gezet.

Delen

Bedrijven kunnen op een speciale website hun acties delen. Hierdoor engageren ze zich ook om het energieverbuik ook effectief te verminderen.

Beci ondersteunt

Beci, de grootste werkgeversfederatie van Brussel, ondersteunt deze campagne want de energiecrisis treft bedrijven en werknemers in Brussel hard en herinnert ons aan de noodzaak om ons gas- en elektriciteitsverbruik te verminderen. De overgrote meerderheid van de bedrijven en werknemers heeft al een hele reeks energiebesparende maatregelen genomen om hun rekeningen te verlagen en deel te nemen aan de collectieve inspanning om het energieverbruik te verminderen.

Tijd

Niettemin zijn wij van mening dat een aanpassingsperiode voor de maatregelen moest worden overwogen en dat er op zijn minst ruim vóór de inwerkingtreding een brede mededeling aan de handelaars moest worden gedaan. In dit stadium hebben veel ondernemers weinig of geen kennis van het project en zijn zij daarom niet in staat de nodige stappen te ondernemen om aan de voorschriften te voldoen.

Ten slotte verzoeken wij de regering om, in plaats van te streven naar sancties, meer stimuli te geven, de detailhandelaars in Brussel bewust te maken en de uitvoering te begeleiden met op de klanten gerichte informatiecampagnes.

 

Zet uw bedrijf mee in de kijker

Lees hier alles over de campagne

Delen