Beci wil de werkloosheid in Brussel doen dalen met 10 tot 15% dankzij CVO Semper

28 juni 2019 om 11:06 

CVO Semper

Door van naam te veranderen krijgt de beroemde school CVO, die CVO Semper wordt, vanaf het begin van het schooljaar 2019 een algemene upgrade. Voor elk wat wils. De school, die 15.000 leerlingen van 143 verschillende nationaliteiten telt, wordt nog sterker en plaatst zich zo naast grote talenscholen in Brussel. Ze wil haar pedagogisch aanbod afstemmen op de reële behoeften van bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onder meer dankzij het tweedekansonderwijs, waar veel nood aan bestaat in Brusselse sociaaleconomische milieus.

Levenslang leren

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) werd in 1970 opgericht door de Brusselse Kamer van Koophandel, vandaag beter bekend als Beci, die nog altijd aanwezig is in de huidige structuur.

Ongeveer vijftig jaar later fuseren vier sociale-promotiecentra toegankelijk voor alle Brusselaars tot CVO Semper (dat woord betekent ‘altijd’ in het Latijn).

Het gaat om een totale upgrade. Het woord ‘altijd’ werd gekozen omdat het ‘levenslang leren’ symboliseert.

CVO Semper, dat deel uitmaakt van het vrije niet-confessionele Nederlandstalige onderwijs, is met erg duidelijke doelstellingen overgegaan tot deze strategische fusie.

Van internationaal onderwijs tot volwassenenonderwijs van 16 tot … 86 jaar: CVO Semper wil de cursisten laten integreren in de Brusselse economische omgeving.

Niet enkel een talenschool

Buiten het Nederlands worden er nog dertien talen gedoceerd.

Men kan er ook actuele opleidingen volgen zoals grafische vormgeving, toerisme, informatica, mode, fotografie of zelfs verpleeghulp, een knelpuntberoep.

De school wil ook sterker staan bij het zeer diverse publiek van een multiculturele, meertalige en internationale wereldstad die openstaat voor diversiteit in al haar vormen.

CVO Semper trekt een ruim publiek aan: van een expat die nieuwe taalkundige vaardigheden wil aanleren tot een migrant die zich wil integreren. Of zelfs iemand die een aanvullende opleiding zoekt om zijn carrière nieuw leven in te blazen of eenvoudigweg toegang wil tot de arbeidsmarkt.

Wat de achtergrond van de cursisten ook is, het pedagogische aanbod is afgestemd op hun specifieke behoeften door het systematische overleg en contact met actoren van de Brusselse arbeidsmarkt.

Een brede upgrade

Door een verbeterde leerdynamiek wordt het aanbod van CVO Semper op alle vlakken geherwaardeerd.

De fusie zorgt ervoor dat pedagogische, logistieke, digitale, persoonlijke en vele andere bekwaamheden samengebracht worden om de krachten te bundelen.

De procedures zullen geoptimaliseerd worden dankzij een gemeenschappelijk beheer en eenvormig computerpark om het de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken.

Het accent ligt op de voortdurende persoonlijke ontwikkeling van de docenten, de belangrijkste troef van de organisatie. Het welzijn van zowel het personeel als de cursisten staat centraal.

CVO Semper begeeft zich ook hoger op de Europese ladder en creëert zo nieuwe mogelijkheden.

De instelling neemt deel aan internationale projecten en werkt samen met gelijkaardige centra voor volwassenonderwijs door bijvoorbeeld Erasmus uitwisselingsprogramma’s of buitenlandse reizen.

Ook in Brussel worden er partnerschappen gesloten met grote taalinstellingen zoals het Goethe-Institut, de Alliance Française, het Istituto Italiano di Cultura en nog vele andere. De cursisten waarderen die internationale activiteiten enorm.

Deze uitgebreide optimalisering zou niet mogelijk zijn zonder een volledig nieuwe communicatiestrategie. Er worden weldoordachte en transparante acties voorgesteld aan het diverse doelpubliek van de school. Bovendien wordt er op een samenhangende en professionele manier gecommuniceerd.

Dat is de essentie van de Upgrade-campagne die binnenkort in Brussel gelanceerd wordt.

Waarden als respect, gelijkheid en passie

Binnen de school geldt een waardencharter, dat zes waarden bundelt.

Het charter is gebaseerd op het respect van eenieders overtuiging, intellectuele nieuwsgierigheid, het op zoek zijn naar doeltreffendheid, gelijkheid tussen iedereen, inspraak van iedereen en een ruimdenkende houding zowel voor de cursisten als voor de docenten.

De nieuwe identiteit is samengesteld uit al die componenten, die CVO Semper tot een van de speerpunten in het Brusselse onderwijs maken.

Uitdaging

Eén ding is zeker: tweetaligheid en zelfs meertaligheid zijn de onmisbare toverformule om tot de arbeidsmarkt toe te treden.

In de doelstellingen van het strategisch plan van Beci werd voorzien om de werkloosheid in Brussel met 10% en bij de jongeren met 15% te laten dalen.

De gefuseerde school ligt helemaal in de lijn van deze denkwijze doordat ze het haar cursisten mogelijk maakt zich te integreren op de Brusselse arbeidsmarkt.

Over de jongste en tamelijk grote upgrade zal er zeker nog veel inkt vloeien aan het begin van het nieuwe schooljaar: hij versterkt de duurzame relatie van CVO Semper met Brusselse werkgevers.

Een schitterende uitdaging!

Delen