“België en de DR Congo hebben een gezamenlijke toekomst!”

Door David Hainaut  -  - 4 oktober 2019 om 15:10 

Albert Yuma

Medio september ontving Beci, aan de zijlijn van het officiële bezoek van de Congolese president Félix Tshisekedi, een Congolese delegatie van een twaalftal ondernemers onder leiding van de voorzitter van het Verbond van Congolese Ondernemingen en tevens voorzitter van de raad van bestuur van Gécamines , Albert Yuma.  

 

Zoals u zelf al zei, geniet de huidige Congolese ondernemersgemeenschap nog steeds weinig erkenning. Is dit bezoek bedoeld om deze indruk te recht te trekken? 

Inderdaad. Laten we eerlijk zijn, de betrekkingen tussen België en de Democratische Republiek Congo zijn in de loop der tijd verzwakt, om redenen die iedereen zich kan voorstellen. Het Congolese ondernemerschap is echter actief. Congolezen zijn echte ondernemers! Maar ondertussen zijn de wereld en de economische verhoudingen aan het veranderen. Investeringen kunnen niet meer dezelfde zijn als in het verleden. Daarom zijn we komen kijken welke sectoren interessant kunnen zijn voor België en tegelijk nuttig voor ons. Misschien moeten we nu ook nagaan hoeveel Belgisch kapitaal in Congo kan worden geïnvesteerd. 

 

Gelooft u in een mooie toekomst tussen België en de DRC?  

Ja, dit moet worden overwogen. Het kapitalisme is voortaan wereldwijd. Nieuwe domeinen winnen aan belang, met nieuwe partners en nieuwe behoeften. Veelbelovende sectoren zijn er genoeg: van digitaal tot hout, naast voeding, via diversificatie in de landbouw. We blijven dus afzien van onze vroegere betrekkingen, die in wezen gebaseerd waren op de mijnbouw. 

 

Concreet: wat verwacht u van dit bezoek?  

Ten eerste, dat de perceptie van de DRC en van haar zakenlieden verandert. Het spijt me dit te moeten zeggen, maar er heerst nog steeds “slechte propaganda” over ons land, en de echte informatie over wat er werkelijk gebeurt, wordt niet verspreid. Natuurlijk moeten bepaalde waarheden aan het licht worden gebracht. Wij klagen zelf soms over het ondernemingsklimaat of de moeilijke relaties met de Staat, als partner. Maar de situatie wordt vaak overdreven. Ons eerste doel is dan ook om een reëlere en positievere boodschap over te brengen, met inachtneming van de gebieden die voor beide partijen van belang kunnen zijn. Want er is nog veel te doen, samen! 

 

Terwijl we de juiste balans vinden in onze kijk op zaken? 

Absoluut. Ook al wordt de uitdrukking “win-win” soms ten onrechte gebruikt, toch lijkt een dergelijke situatie me best haalbaar. We willen geen betrekkingen meer met partners indien Congo daar geen voordeel uithaalt. We willen dingen creëren waar iedereen bij gebaat is, wat niet altijd het geval is geweest. Ik die in België werd opgeleid, weet ik dat uw land op een cultuur van uitmuntendheid berust. Dat mogen we zeker niet verwaarlozen. En eveneens op economisch gebied willen wij graag de samenwerking inzake opleiding en onderwijs hervatten. Voor mij is dit essentieel. 

 

Contact Afrikaclub Beci : Jean-Philippe Mergenjpm@beci.be ; +32 2 210 01 77 

 

 

 

 

Delen