Openbaar onderzoek voor de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)

7 december 2022 om 14:12 

Openbaar Onderzoek Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening.

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) dat door de Brusselse regering is opgesteld bepaalt hoe onze stad er in de toekomst zal uitzien. Het legt met andere woorden de nieuwe regels vast voor de duurzame stedelijke ontwikkeling van onze stad. Dit GSV gaat nu in openbaar onderzoek in de 19 gemeenten van het Brussels Gewest van 12 december 2022 tot en met 20 januari 2023. Onderaan dit artikel vindt u de links naar de nieuwe Verordening.

Onder het motto “Good Living” wil de Brusselse regering in het kader van de toekomstige stadplanning,naar eigen zeggen, inzetten op: de verbetering van de levenskwaliteit, een eenvoudigere regelgeving en het milieu. De vorige GSV dateerde al van 2007 en was dus aan herziening toe. Deze nieuwe GSV vertrekt vanuit de Openbare Ruimte en belooft ingrijpende veranderingen.

Zo zal bij de (her)aanleg van nieuwe wegen nog maximaal 50% van de straten voorbehouden blijven voor gemotoriseerd verkeer (geparkeerde en rijdende auto’s). De vrijgekomen ruimte moet gaan naar fiets -en voetpaden.

Reclame in de openbare ruimte

Verder is er sprake van een strengere regulering van reclame in de openbare ruimte en de kwaliteit van de architectuur van nieuwe projecten wordt een belangrijk aandachtspunt. Daarbij zal er veel aandacht gaan naar duurzaamheid, denk maar aan isolatie, groendaken, regenwateropvang en zo meer.

Het GSV gaat ook over een grotere bewoonbaarheid, waarbij leefbaarheid voorop staat en er komen duidelijke regels voor co living-projecten.

Nieuwe kantoren

Wie een nieuw kantoorgebouw wil zetten moet het zo ontwerpen dat het gebouw héél makkelijk kan worden omgevormd naar woningen.

Dit is maar een kleine greep uit het zeer uitgebreide GSV dat nu het voorwerp uitmaakt van een openbaar onderzoek.

Architecturale kwaliteit

Met dit nieuwe GSV wil de Brusselse regering naar eigen zeggen de « architecturale kwaliteit » van de nieuwe projecten in onze stad stimuleren. Bovendien wil het GSV eveneens de promotoren aanzetten om te investeren. Voor hen is de « voorspelbaarheid » héél belangrijk. En daar wil het GSV volgens de regering aan tegemoet komen.

Lees hier het GSV en geef jouw mening

Het ontwerp van GSV omvat drie grote thematitels:
• Titel I “Open ruimte”: deze titel stelt de regels vast voor de inrichting en aanplanting van openbare en particuliere open ruimten, met het oog op een verbetering van de leefomgeving op het vlak van de drie essentiële functies, namelijk wonen, verkeer en milieu;
• Titel II “Stedelijkheid”: deze titel bevat de voorschriften voor alle kenmerken van de bouwschil van een bouwwerk, met inbegrip van de relatie tot de open ruimte, de straat, de naburige gebouwen en, meer in het algemeen, de omringende context;
• Titel III “Leefbaarheid”: deze titel bepaalt de minimumregels voor de interne organisatie van alle gebouwen om het comfort en de levenskwaliteit van de bewoners te waarborgen.
Het ontwerp van GSV zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek in de 19 gemeenten van het Brussels Gewest van 12 december 2022 tot en met 20 januari 2023.

Links naar de verschillende documenten

Gewestelijk Stedenbouwkundige Verodering (grafisch)
Gewestelijk Stedenbouwkundige Verodering (tekst)
Milieu Effecten Rapport
Niet-technische samenvatting
Besluit 2022-11-10

Pascal Smet répond à vos questions sur le nouveau Règlement Régional d’Urbanisme :

Info en inschrijving

 

Delen