Bestuur en efficiëntie: de dringendste eisen die de bedrijfswereld aan politici stelt

30 januari 2024 om 13:01 

Bedreigde steun aan de export, belastingen op onroerend goed, uitsluiting uit mobiliteitsplannen… Tijdens de afgelopen weken heerste er in Brussel een nogal bedrijfsonvriendelijk klimaat, dat BECI heftig heeft aangeklaagd. Aan het begin van dit verkiezingsjaar wijst de Kamer het Gewest en de gemeenten op hun verantwoordelijkheden, via een door CEO Olivier Willocx uitgewerkt memorandum.

Het Brusselse bedrijfsleven maakt zich al enkele maanden zorgen over een reeks economische en sociale indicatoren die in het rood staan. Dat geldt in het bijzonder voor de gewestelijke schuld, die in één legislatuur van 5,1 naar 13,2 miljard euro is gestegen.

We beseffen natuurlijk allemaal dat de COVID-crisis en, kort daarop, de energiecrisis veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne buitengewone financiële reacties heeft vereist. Vandaag ontketent de stijging van de rentetarieven een enorme toename van de schuldenlast, die vooral gebukt gaat onder een schril onevenwicht tussen inkomsten (6,5 miljard) en uitgaven (7,9 miljard). Brussel leeft in feite ver boven zijn stand. De begroting moet dringend worden rechtgetrokken, wat meteen de nekslag van de “koste wat kost”-aanpak zal betekenen.

Gelet op de verschillende uitdagingen die ons te wachten staan, waaronder een dringende transitie naar een koolstofvrije economie, moet de overheid de begrotingsmarges heropbouwen, want die zijn een voorwaarde voor elk ambitieus beleid. Het bedrijfsleven kan een betrouwbare partner zijn, maar verwacht dan ook meer dan ooit goed bestuur en efficiëntie van zijn publieke tegenhangers.

Volgens BECI moeten beide vereisten het Gewest en de gemeenten ertoe aanzetten de reikwijdte van het overheidsoptreden te beperken tot de geldende regels, tot acties die het privé-initiatief aanvullen of rechtzetten, en tot investeringen die productief en financieel haalbaar blijven.

De Brusselse en de Belgische economie zijn bijzonder open van aard. Het Gewest en de gemeenten kunnen dan ook niet voorbijgaan aan de impact van hun acties op het concurrentievermogen van bedrijven en de werkgelegenheid, aan het belang van internationale en binnenlandse aantrekkingskracht en aan de onontkoombare behoefte aan mobiliteit voor iedereen.

In het vooruitzicht van een belangrijk verkiezingsjaar roept de Kamer van Koophandel van Brussel het Gewest en de gemeenten op om orde op zaken te stellen. Het is de bedoeling om een nieuw sociaal pact te sluiten, met het oog op 80% tewerkstelling, om de fundamentele overheidsbeleidslijnen van de toekomst te kunnen financieren.

BECI wilde deze oproep en een aantal belangrijke aanbevelingen voor bedrijven formeel vastleggen in het memorandum 2024-2030, dat als leidraad zal dienen in de vraagstukken die de kamer in de komende jaren wil aankaarten.

Dit document werd gecoördineerd door Xavier Dehan, Public Affairs Expert voor de Kamer. Het berust op uitgebreid overleg binnen de Brusselse bedrijfswereld: grote bedrijven, KMO’s en sectorale federaties. CEO Olivier Willocx geeft commentaar op de belangrijkste aanbevelingen.

 

De volledige tekst van het memorandum vindt u op ➤ Hier

 

Over de auteur

Philippe Beco, BECI Journalist

Delen