Brexit en zakendoen: denk aan de ATA-carnets om het Kanaal over te steken

Door Ferron Mehdi  - 7 maart 2019 om 15:03 

Carnets ATA brexit ©GettyImages

We weten nog steeds niet of het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 29 maart daadwerkelijk zal verlaten. Ongeacht een eventuele verlenging van de termijn, zullen ATA-carnets uw tijdelijke uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk vergemakkelijken in het geval van een ‘hard Brexit’.

 

De gevolgen van Brexit voor de handel

Het is overduidelijk dat het Verenigd Koninkrijk van het Europees Parlement niet tegelijk het vrij verkeer van personen zal mogen herroepen en de voordelen van de interne markt behouden. De toekomst van de handelsbetrekkingen tussen de lidstaten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is vandaag bijzonder onzeker, ook al blijft, op het moment dat we dit schrijven, de termijn voor de terugtrekkingsovereenkomst nog steeds op 29 maart.

Deze overeenkomst zou kunnen voorzien in een overgangsperiode tot 2020. En tot dan zou dan alles op het gebied van douane bij het oude blijven. De handelsformaliteiten zouden dezelfde blijven en iets minder dan twee jaar lang zou de handel niet aan extra douanecontroles worden onderworpen.

Moest nu blijken dat het onmogelijk is voor 29 maart een akkoord te bereiken, dan is een ‘hard Brexit’ onvermijdelijk. Een van de verwachte verwikkelingen is het herstel van douaneformaliteiten voor de handelsbetrekkingen tussen de EU en het VK vanaf 29 maart 2019.

Ook al bereiken we een terugtrekkingsovereenkomst vóór deze datum, toch is het onvermijdelijk dat de handel met het Verenigd Koninkrijk uiterlijk na januari 2021 onderworpen zal zijn aan omslachtige douaneformaliteiten.

Rekening houdend met de huidige onzekerheid over zowel de timing als de voorwaarden van de terugtrekkingsovereenkomst, dienen ondernemingen die met het Verenigd Koninkrijk handel drijven zich voor te bereiden op een verstoring van de handel. Om de administratieve en financiële moeilijkheden als gevolg van de instelling van nieuwe invoerrechten tot een minimum te herleiden, kunnen ondernemingen voor tijdelijke uitvoer een beroep doen op ATA-carnets.

 

ATA-carnets: het goederenpaspoort

Het ATA-carnet (een samentrekking van ‘Admission Temporaire’ en ‘Temporary Admission’) is als document speciaal ontworpen voor tijdelijke uitvoer. Het voorziet in de behoefte van de export van goederen voor een beperkte periode van 12 maanden en wordt meestal ingezet voor de presentatie van goederen op een handelsbeurs, het transitvervoer van professionele uitrustingen en productstalen. De volledige lijst van goederen waarvoor ATA-carnets kunnen worden ingezet vindt u op de website van atacarnet.

Het ATA-carnet is een goederenpaspoort voor landen van bestemming buiten de EU maar die wel lid zijn van de ATA keten. Het grote voordeel ten opzichte van volledige douaneaangiften is dat één enkel document volstaat voor al deze goederen en voor alle landen.

De exporteur bespaart hiermee kosten, aangezien het ATA-carnet vrijgesteld is van douanerechten en belastingen in de landen van de ATA-keten. Hij bespaart er ook tijd mee omdat het ATA-carnet alle aangiften vervangt bij het overschrijden van elke grens. Het ATA-carnet is echter niet gratis. De prijs hangt af van de waarde van de goederen en van het aantal doorkruiste landen.

Het gebruik van het ATA-carnet betekent voor exporteurs een alternatief in het vooruitzicht van een hard Brexit. Het document verlicht namelijk aanzienlijk de douanecomplicaties die zouden voortvloeien van een mislukking van de onderhandelingen tussen het VK en de EU in maart.

 

Aarzel zeker niet informatie in te winnen bij de Beci-dienst exportformaliteiten, vanuit onze website of via ata@beci.be

Tel. +32 2 6437 806.

Aanvragen van een ATA-carnet gebeuren voortaan online om tijd te besparen, de efficiency te verhogen en de follow-up te verbeteren. Afspraak op de website www.e-ata.eu

Delen