Brexit Impact Scan bereidt Belgische bedrijven voor op “no deal”

26 oktober 2018 om 11:10 

Paperazzi look into the European Union.

[Communiqué de presse] Omdat een brexit zonder akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie niet uit te sluiten valt, heeft de federale overheidsdienst Economie een Brexit Impact Scan (BIS) ontwikkeld. Met deze online tool kunnen de Belgische bedrijven met belangen in het VK een impactanalyse op maat krijgen van zo’n “no deal”-scenario. Vicepremier en minister van Economie Kris Peeters en voorzitter van de Brexit High Level Group graaf Paul Buysse hebben de impactscan dinsdag voorgesteld.

Peeters en de High Level Group, die de impact van de brexit op België onderzoekt, benadrukken dat ze met de nieuwe tool geen fatalistisch signaal willen uitsturen. De toon van de brexitonderhandelingen is constructief en er zou enige vooruitgang geboekt zijn, zei Peeters, maar de Ierse grenskwesti e en de lopende discussie over de vier vrijheden blijven “hoge muren waar de onderhandelaars nog over moeten”. “Het is een daad van goed bestuur om ons bedrijfsleven voor te bereiden op álle scenario’s, ook het worstcasescenario.”

In opdracht van Peeters werkte de FOD Economie daarom een Brexit Impact Scan uit. Dat is een online tool, die raadpleegbaar is via brexit.belgie.be, waarmee bedrijven aan de hand van een uitgebreide vragenlijst een analyse op maat kunnen krijgen. Zo kunnen ze inschatten welke gevolgen zij kunnen ondervinden van een “no deal”-brexit en wat ze kunnen doen om de impact te beperken. Ze zullen daarvoor worden doorverwezen naar de relevante informatie van de verschillende federale en regionale overheidsdiensten.

Met de BIS treedt België in de voetsporen van andere Europese lidstaten. Ierland is een van de landen die een gelijkaardig instrument ontwikkeld heeft. De Belgische impactscan is een levende tool. Hij kan snel aangepast worden als tijdens de brexit-onderhandelingen bepaalde specifieke problemen zouden worden opgelost. Inhoudelijk biedt de tool indicatieve adviezen aan de hand van negen thema’s, gaan van Uitvoer en Invoer, tot Vestiging en Concurrentie en Markt.

Adviseur Maureen Logghe van de FOD Economie, die de tool dinsdag demonstreerde, merkte op dat veel Belgische bedrijven nog niet beseffen dat er sowieso een pak douaneformaliteiten op hen af komen na de brexit. De Britten willen namelijk zowel de Europese interne markt als de douane-unie verlaten.

Paul Buysse drukte tijdens de persconferentie meermaals op het niet te onderschatten belang van het brexit-dossier. “Een ‘no deal’ kan België 2,2 miljard euro en 40.000 jobs kosten. Vooral de voedings- en textielsectoren dreigen te worden geïmpacteerd, zij zijn zeer kwetsbaar. Het is dan ook onze taak om ons het best voor te bereiden op het slechtste scenario.”

Buysse deed daarom een oproep aan de media om ondernemers op de hoogte te brengen van het bestaan van de Brexit Impact Scan. “Ze moeten zicht krijgen op de gevaren en de uitdagingen. De impact op hun eigen onderneming zien ze nog niet echt berekend. Nu brengen we de uitdagingen waar ze voor staan onder hun neus.” In de impactscan wordt aan de bedrijven gesuggereerd om een of meerdere medewerkers specifiek met de voorbereidingen van de brexit te belasten.

In de eindfase van de onderhandelingen die stilaan aangebroken is, blijft de Belgische regering als één man achter hoofdonderhandelaar Michel Barnier staan, zei Peeters. Een akkoord met de Britten kan en mag niet gefaciliteerd worden met toegevingen op het vlak van de ondeelbaarheid van de vrijheid van personen, goederen, diensten en kapitaal. “Anders zullen er snel andere lidstaten gelijkaardige eisen gaan stellen”, aldus Peeters. Ook de Ierse grenskwestie mag van de vicepremier niet worden opgelost met een akkoord dat een negatieve impact heeft op de Europese Unie.

Welke gevolgen heeft de Brexit voor uw onderneming?

Om u te helpen een beter inzicht te krijgen in dit dossier, nodigt Beci – in samenwerking met Brussels Invest & Export – u op 22 november uit voor een seminar tussen 11u45 en 14u30.Dit is uw kans om al uw vragen te stellen en onze experts te ontmoeten. Schrijf u nu in!

Delen