Brussel helpt u exporteren

Door Didier Dekeyser  - 20 november 2019 om 13:11 | 1532 weergaven

@Getty

Avonturiers die het er alleen op willen wagen, kunnen dit beter niet lezen. Want waarom zou u de talrijke steunmaatregelen van het Gewest afwijzen? Omdat u ze niet kent? Breng daar snel verandering in en laat u begeleiden door privépartners als uw bank of de Kamer van Koophandel, of door Credendo, een autonoom overheidsbedrijf.  

  

1. Op zoek naar advies, de juiste richting, een geëffend pad? Beci  

“Voor 966 miljard euro aan Brusselse export, slechts 60 km tussen Brussel en de dichtstbijzijnde grens, 10.294 filialen van Brusselse bedrijven in het buitenland”: deze cijfers op de webpagina van Beci over buitenlandse handel verkondigen onmiskenbaar deze boodschap: waar wacht u nog op? Kom met ons praten over uw project, uw nog vage plannen of ideeën om uw activiteiten een internationale dimensie te geven. De experts van de Kamer van Koophandel van Brussel en het Enterprise Europe Network Brussels staan voor u klaar. U krijgt advies, interessante doorverwijzingen en contacten voor steun. Dit is allemaal gratis en beslist een eerste stap waarop er nog heel veel zullen volgen. 

Beci, Louizalaan 500, 1050 Brusselinfo@beci.be – Tel. 02 648 50 02 

 

2. Laat u begeleiden 

Het Brussels Gewest heeft onlangs zijn middelen geografisch en strategisch gehergroepeerd in hub.brussels, met deze bescheiden doelstelling: van Brussel de aantrekkelijkste plek in Europa maken om te ondernemen en economische activiteiten te ontwikkelen! 

Het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning moedigt onder andere KMO’s aan om over onze landsgrenzen te kijken. De efficiëntie waarmee het agentschap bedrijven begeleidt, wordt algemeen erkend. Zowel kandidaten die hun eerste stappen zetten als ervaren ondernemers op zoek naar internationale partners en nieuwe markten kunnen er terecht. Begeleiding is er geen vage term, maar een praktijkgerichte aanpak. Het agentschap haalt zijn kracht immers vooral uit zijn economische en commerciële attachés in alle windstreken, met wie het al vele jaren zakelijke contacten onderhoudt. Alleen al bij de prospectie laten zij (kandidaat-)exporteurs kostbare tijd winnen. Deze attachés zijn rechtstreeks te bereiken of zelfs te ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens de populaire “Contact Days” die elk jaar in Brussel worden georganiseerd. 

Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning, Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel – Tel. 02 422 00 20 

 

3. Laat u financieren 

Finance.brussels helpt bedrijven die in het Brussels Gewest waarde creëren met aanvullende financiering. Hoe het dat doet? Met concrete oplossingen voor hun financieringsbehoeften op scharniermomenten in hun ontwikkeling: bij oprichting, uitbreiding, innovatie, internationalisering, milieutransitie, overname of overdracht. Het aanbod aan financiële instrumenten voor startups, scale-ups en KMO’s is samengesteld op basis van de vastgestelde behoeften en omvat het nemen van participaties, mezzanineleningen, converteerbare leningen, cofinanciering en waarborgen. Deze vijf instrumenten kunnen ook worden gecombineerd. 

In deze context biedt finance&invest.brussels financieringen aan Brusselse KMO’s met exportactiviteiten of bedrijven die willen exporteren of een buitenlands filiaal oprichten. Omgekeerd kunnen ook buitenlandse exporteurs die zich in de hoofdstad willen vestigen er terecht. 

Vóór de eventuele financieringsovereenkomst, waartoe binnen maximaal drie maanden wordt besloten, bestudeert de gewestinstelling voor overheidsfinanciering algemene informatie over het bedrijf (geschiedenis, management, aandeelhouders, producten, markt, rekeningen vroeger en nu). Het financieel plan en de detailbeschrijving van het project worden onder de loep genomen (voor export of vestiging in het buitenland). Veel meer dan een audit, is dit een proces van ondersteuning en overleg. 

Finance.brussels, Stassartstraat 32, 1050 Brusselinfo@srib.be Tel. 02 548 22 11 

 

4. Laat u terugbetalen 

Voor veel KMO’s en zelfstandigen in Brussel is de waaier aan financiële exportsteun die het Gewest verleent een geweldige stimulans, die meer bekendheid en … aanvragen verdient. Er zijn subsidies voor 8 soorten projecten en in sommige gevallen kan tot 75% van de kosten worden terugbetaald. Er gelden wel voorwaarden: voor bepaalde terugbetalingen moet je bijvoorbeeld een starter zijn. 

  • Een informatiedrager aanmaken (met uitzondering van een website): terugbetaling van maximaal 75% van de kosten als u exportbevorderend promotiemateriaal (brochures, catalogi, films, logo’s, folders, vertalingen) maakt in een andere taal dan het Nederlands of het Frans. 
  • Een prospectiereis in het buitenland maken: terugbetaling van maximaal 50% of 75% van de kosten als u een handelsprospectiereis onderneemt voor een nieuwe markt buiten de Europese Unie. Is uw KMO jonger dan vier jaar? Dan kunt u de premie krijgen om te prospecteren in elk land (inclusief binnen de EU en ongeacht de doelmarkt). 
  • Als exposant deelnemen aan een beurs in het buitenland: terugbetaling van 50% tot 75% van de kosten. 
  • Prospects uitnodigen uit landen buiten de EU: terugbetaling van maximaal 50% van de kosten om iemand naar het Brussels Gewest uit te nodigen. 
  • Deelnemen aan een offerteoproep buiten de EU: terugbetaling van maximaal 50% van de kosten. 
  • Tijdelijk een prospectiekantoor buiten de EU huren (als het om een nieuwe markt gaat): terugbetaling van € 1.500 per maand. 
  • Advies aanvragen voor het deponeren van een merk, een registratie of certificering in het buitenland: terugbetaling van maximaal 50% van de kosten als u een beroep doet op een consultant. 
  • Iemand aanwerven in het kader van een exportproject: forfait van € 20.000 om een werknemer voltijds in dienst te nemen voor de uitvoering van een project dat specifiek gericht is op de export van goederen en/of diensten. 

 Steun aan Ondernemingen, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel – Tel. 02 800 34 30   

 

5. Laat u beschermen 

Credendo-Export Credit Agency geniet een Belgische staatsgarantie (maar ontvangt geen subsidies). De filialen van het Agentschap functioneren als privé-entiteiten onder toezicht van de controleorganismen van de verzekeringsmaatschappijen. Omdat het om een gemengd privé- en overheidsinitiatief gaat en dankzij de sinds honderd jaar opgebouwde deskundigheid is het (nog steeds groeiende) agentschap toonaangevend in Europa. Het agentschap heeft talrijke beproefde oplossingen ontwikkeld voor de even talrijke risicos die gepaard gaan met internationale transacties.  

De klassieke of globale kredietverzekering verzekert het meest voor de hand liggende risico: schuldvorderingen op nationale of buitenlandse klanten die onbetaald blijven, ongeacht of dit te wijten is aan hun overmogen of weigering om te betalen (handelsrisico), aan gebeurtenissen in het buitenland (politieke risico’s) of aan een contractverbreking. 

Er bestaan echter heel wat varianten op een dergelijke kredietverzekering: een leverancierskrediet om in alle gemoedsrust betaaltermijnen toe te staan aan een buitenlandse koper; de dekking van het gebruik, de beschadiging of het verlies van zwaar materiaal in het buitenland bij politieke ontwikkelingen; een verzekering tegen het willekeurig inroepen van contractuele waarborgen ten gunste van de buitenlandse koper (bij aanbesteding, vooruitbetaling of uitvoeringsgarantie) enz. 

Het agentschap biedt bovendien ook zeer geavanceerde oplossingen, zoals borgstelling, financiële garanties bij moeilijkheden om een nieuwe kredietlijn te verkrijgen, zelfs directe financiering met bedragen tot 5 miljoen euro enz. Het agentschap bestrijkt op die manier de hele waaier aan erkende risico’s waar elke exporteur vroeg of laat mee te maken krijgt. De talrijke oplossingen zijn bovendien soepel aan de specificiteit van elke aanvraag aan te passen. Dit is ongetwijfeld een partner die elke onderneming zou moeten raadplegen en al zeker een KMO of micro-onderneming. 

Montoyerstraat 3, 1000 Brussel – Tel. +32 2 788 88 00 – info-eca@credendo.com 

 

Delen