Brussel: jongerenwerkloosheid gehalveerd na meer dan 6 jaren ononderbroken daling

5 augustus 2019 om 08:08 

@GettyImages

De jeugdwerkloosheid daalt voor de 74e maand op rij in Brussel. Ze duikt daarmee voor het eerst onder de symbolische grens van 7.000 jongeren. De jeugdwerkloosheidsgraad bedraagt 18,2%. In 6 jaar tijd is het aantal jonge Brusselse werkzoekenden gehalveerd: het gaat om een daling van 50,2% (-7.034).

Er zijn 6.971 jonge werkzoekenden in Brussel, 922 minder dan vorig jaar (-11,7%). In totaal telt het Brussels Gewest 87.735 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,6%. Deze 57e opeenvolgende daling van de Brusselse werkloosheid betekent een daling van 2.938 personen ten opzichte van 2018 (-3,2%). In vergelijking met juli 2013 is het aantal werkzoekenden met 23.477 personen gedaald, een verschil van 21,1% in 6 jaar tijd.

 

Evolutie van de werkloosheidsgraad

Eind juli 2019 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,6% (14,8% voor de mannen en 16,6% voor de vrouwen). In juli 2018 bedroeg de werkloosheidsgraad 16,2%. De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de beroepsbevolking, die wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2017 van 2,0% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,3% voor België in het geheel).

 

 

Download het volledige persbericht (PDF)

Delen