Brussel na de vakantie: werk aan de winkel!

Door Marc Decorte  - 9 september 2019 om 08:09 

D.R. Marc Decorte

Schitterend: Brussel was de eerste deelstaat die na de verkiezingen van 26 mei een regering instelde, terwijl sommigen ons Gewest graag als ‘onbestuurbaar’ bestempelen. Een bewijs dat Brussel beter functioneert dan wat soms wordt beweerd.  

Het team Vervoort III heeft nu vijf jaar de tijd om de op 17 juli voorgestelde overeenkomst uit te voeren. Wist u dat dit akkoord veel van de elementen bevat die Beci verdedigde, eerst in zijn memorandum, daarna tijdens de vergaderingen met politieke leiders vóór de verkiezingen? Vooral al wat te maken heeft met vorming en werkgelegenheid komt in het regeerakkoord aan bod: steun aan ondernemers, aanmoediging van digitalisering, stimulansen voor internationale ontwikkeling, plaats voor productieve activiteiten in de stad ... Verscheidene mobiliteitsprojecten krijgen eveneens de vereiste aandacht. Zo bijvoorbeeld de bevestigde voltooiing van metrolijn 3, de ontwikkeling van het intra-Brusselse spoorwegaanbod, de bevordering van de waterwegen, de invoering van een intelligente kilometerheffing, enz. Inzake duurzaamheid merken wij de sterke steun voor de circulaire economie en, wat stedenbouw betreft, een transparanter gebruik van de heffingen. Stuk voor stuk domeinen waarin de intenties van de nieuwe regering in lijn liggen met de verwachtingen die de ondernemers hebben geuit en die Beci heeft doorgegeven. 

Het mag worden gezegd: het Beci-team en zijn bestuurders hebben uitstekend werk verricht als vastberaden en gerechtvaardigde woordvoerders van de ondernemers. Een gelijkaardig baanbrekend initiatief namen wij bovendien samen met onze collega’s van het VBO, de UWE en Voka als klankbord voor de mening van ondernemers uit het hele land, zowel op federaal als op regionaal niveau.  

 

Het is nu tijd om de projecten te verwezenlijken, de maatregelen te financieren en overleg te plegen om ze uit te voeren.  

Wij zijn ervan overtuigd dat alle krachten in Brussel moeten worden ingezet om de uitdagingen kordaat aan te gaan. Als vertegenwoordiger van de werkgevers, als sociale partner en als spreekbuis van het maatschappelijk middenveld vraagt Beci om betrokken te worden bij de beslissingen die de welvaart van Brussel, zijn bedrijven en zijn inwoners moeten garanderen. Wij staan ten dienste van dit project met onze kennis van zaken en de steun van onze leden. In deze geest willen we de komende vijf jaar werken. 

Delen