Brussel ondersteunt uw projet in de circulaire economie

Door  - 28 mei 2019 om 16:05 

© Getty

[Coproductie] Bedrijven die investeren in apparatuur bestemd voor de circulaire economie kunnen tot 40% van de prijs terugbetaald krijgen. Dit verdient een woordje uitleg. 

Als u in de komende maanden van plan bent te investeren in materiaal dat verband houdt met een typisch project van de circulaire economie, lees dan aandachtig wat volgt. Brussel Economie en Werkgelegenheid biedt een gloednieuwe premie: tot 40% terugbetaling van de kosten van een uitrusting voor een dergelijk project. Het gaat hier om alle investeringen die bedoeld zijn om voorwerpen en restmaterialen in te zamelen, te sorteren, op te slaan of terug te winnen, anders dan in de vorm van energie. “Een onderneming die actief is in de herstelling van gebruikte computers kan bijvoorbeeld 40% terugbetaald krijgen voor de aankoop van machines voor zulke reparaties – lasapparatuur bijvoorbeeld”, vertelt Stéphanie Sauvage, directeur van de afdeling Steun aan Ondernemingen. Een ander voorbeeld: “Sommige bedrijven die actief zijn in de circulaire economie zamelen gebruikte dekzeilen in en maken ze schoon om ze om te vormen tot zakken en tassen. Als deze bedrijven machines moeten kopen om de dekzeilen te wassen, kunnen ze van dit bedrag tot 40% terugbetaald krijgen.”  

Om al te ruime interpretatie te vermijden, stelde Brussel Economie en Werkgelegenheid een aantal criteria vast om in aanmerking te komen. De bedrijven die een dergelijke steun aanvragen, moeten voornamelijk gericht zijn op de circulaire economie1, d.w.z. het inzamelen, sorteren, opslaan en terugwinnen van voorwerpen of restmaterialen. “De zaakvoerder van een restaurant die besluit te investeren in apparatuur om zijn afval te sorteren, valt dus buiten de criteria, want het sociale doel van het restaurant is het voorbereiden en serveren van gerechten, niet om actief te zijn in de circulaire economie”, stelt Stéphanie Sauvage. Wel dient gezegd dat u ook aanspraak kunt maken op de ‘premie circulaire economie’ als u met de betrokken investering 20% kunt besparen op de kosten van grondstoffen met uitzondering van energie- of waterbesparende apparaten. 

 

Minimumkost van de machine: 5000 € 

De machine moet nieuw zijn (of onder bepaalde voorwaarden tweedehands). Ze moet minstens 5.000 € kosten en gedurende minstens vijf jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gebruikt. Let wel, de aankoop van rollend materieel komt niet in aanmerking voor terugbetaling. Houd er ook rekening mee dat de terugbetaling beperkt blijft tot 80.000 € per kalenderjaar. Met andere woorden, als u een machine koopt voor 250.000 €, krijgt u maximum 80.000 € terugbetaald. De in aanmerking komende bedrijven moeten ook voldoen aan de gebruikelijke criteria voor de premies die Brussel Economie en Werkgelegenheid aanbiedt. Een eerste voorwaarde is dat de onderneming haar uitbatingsvestiging (en niet haar sociale zetel) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft gevestigd en daar in een specifieke activiteitensector werkzaam is (zie de lijst van activiteitensectoren: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/toegestane-sectoren-subsidies-ondernemers). Houd er rekening mee dat het verzoek moet worden gedaan vóór de investering en dat terugbetaling altijd ná de aankoop gebeurt, met de factuur als bewijsstuk. Sinds kort heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een erkenning in de circulaire economie ingevoerd, maar die staat wel los van de premie waarover we het hier hebben. Als uw onderneming voldoet aan de criteria en in aanmerking komt, geniet u misschien 10% verhoging op meerdere premies die het BHG toekent.  

 

Meer informatie: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-investering-terugwinnen  

Ontdek ook al de premies die Brussel economie en werkgelegenheid toekent: http://primespme.brussels/nl/home_nl/ 

Delen