Brusselse Stadsboulevards: why not?

8 februari 2019 om 12:02 

macro shot of an old road map of Brussels, The capital of Flanders, Belgium and the European Union.

De Brusselse Regering heeft op 07 februari besloten de Brusselse autosnelwegen E40 en A12 te herklasseren. Deze herklassering maakt het op termijn mogelijk om de autosnelwegen om te vormen tot ‘stadsboulevards’. Dit komt neer op minder rijvakken en maximaal 50 km per uur.

Beci riep einde 2018 nog op om een test met een carpoolstrook in te richten op de E40. “We stellen vast dat het massaal autosolisme een belangrijke factor is die bijdraagt aan de verzadiging van het wegennet. Met een voorbehouden rijstrook voor carpoolers kan je inzetten op gedragswijziging. Deze rijstrook kan daarnaast toegankelijk zijn  voor busvervoer, zowel publiek als privé. We pleiten in het kader van de herklassering van de E40 en de A12 opnieuw voor carpoolstroken in plaats van louter het beperken van het aantal rijstroken” legt Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder Beci, uit.

Voor de Brusselse ondernemers is het positief dat de herklassering van de A12 gepaard gaat met de bouw van een overstapparking met aansluiting op het openbaar vervoer. “Beci heeft steeds benadrukt dat het omvormen naar stadsboulevards enkel aan de orde kan zijn indien dit gepaard gaat met noodzakelijke investeringen op het gebied van openbaar vervoer en overstapparkings. Wij stellen tevreden vast dat de Brusselse regering gehoor heeft gegeven aan dit pleidooi.” stelt Ischa Lambrechts, Adviseur Mobiliteit Beci.

Beci blijft benadrukken dat de woon-werkverkeerstromen intergewestelijk zijn en dat overleg met de andere gewesten dus onontbeerlijk blijft. Bij de aanpak van de mobiliteitsproblemen in en rond Brussel, moet men hier rekening met houden. “Gelet op de realiteit in Brussel, waarbij bepaalde bedrijven moeilijk bereikbaar blijven met het openbaar vervoer of zachte vervoersmodi, is het gebruik van de wagen nog steeds het gekozen vervoersmiddel voor pendelaars. De files buiten Brussel houden maar deze verplaatsen naar de rand is geen oplossing. Met de verschillende gewesten moet er dus ook ingezet worden op de aanbodzijde zoals het openbaar vervoer op korte termijn uitbreiden via partnerschappen met de private sector, een vlottere integratie tot stand brengen tussen de openbare en privé mobiliteitsdiensten en de verbinding tussen Brussel en de luchthaven. ” verduidelijkt Olivier Willocx.

Het overleg met de andere gewesten is bovendien ook noodzakelijk om de hinder van de werken te beperken. “Er zijn heel wat grote infrastructuurwerken gepland in de komende jaren in de Brusselse rand, waaronder de optimalisering van de Ring: de organisatie en coördinatie van de verschillende werkzaamheden moet de weggebruikers in staat stellen zich op de gevolgen van werven voor te bereiden.” stelt Ischa Lambrechts.

 

Voor meer info:

Ischa Lambrechts, Adviseur Mobiliteit

+32 475 75 12 30

ila@beci.be

www.beci.be

 

Delen