Canamania?

13 april 2018 om 14:04 

Ceta, het vrijhandelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie, is nu effectief van kracht en biedt Europese ondernemingen ontegensprekelijke voordelen. Uit onderzoek blijkt trouwens dat door Ceta onze welvaart zal stijgen. Zal deze opportuniteit uitmonden in een massale golf van investeringen in Canada?

 

Canada is een belangrijke handelspartner voor de EU en voor België in het bijzonder. De Waalse aarzelingen rond de goedkeuring van Ceta ten spijt, trad het door het Europese parlement goedgekeurde verdrag op 21 september voorlopig in werking, in afwachting van een formele ratificatie door de Europese lidstaten. Maar dit verandert niets aan de opportuniteiten. Het is tijd voor de Brusselse bedrijven om die met beide handen aan te grijpen!

 

Ceta in volle opkomst

©Thinkstock

Ceta is bedoeld om de handel tussen de EU lidstaten en Canada te vergemakkelijken. Een verdere liberalisering van de markt zal de handel in diensten sterk vereenvoudigen. Daarnaast zal ook de mobiliteit van arbeidskrachten tussen Canada en de EU gemakkelijker worden. Bovendien worden zo goed als alle invoerrechten op de handel tussen Canada afgeschaft. De meeste worden meteen herleid tot 0%. Voor bepaalde gevoelige producten gebeurt het geleidelijk. Dit geldt echter enkel voor goederen die voldoen aan de oorsprongsregels zoals opgenomen in Ceta. Deze regels hebben betrekking op de plaats waar het product wordt vervaardigd en lopen voor het grootste deel gelijk met de klassieke Europese oorsprongsregels. Vervolgens zijn de procedures voor inklaring van goederen ook vereenvoudigd. Dit wil zeggen dat producten sneller en tegen een lagere kost zullen worden ingeklaard.

Onder de voornaamste bepalingen van Ceta staat de wederzijdse erkenning van de conformiteitsbeoordeling. Ingevoerde of uitgevoerde producten hoeven dus niet langer dubbel te worden getest omdat erkende certificatiebureaus de nodige tests zullen kunnen uitvoeren voor beide markten.

Een andere belangrijke doorbraak is de toegang tot Canadese overheidsopdrachten voor Europese bedrijven. Dit was al het geval op nationaal niveau door afspraken binnen de Wereldhandelsorganisatie  (WTO), maar nu kan dit ook op provinciaal en lokaal niveau.

Het verdrag biedt een betere bescherming van de intellectuele eigendom van Europese bedrijven die in en met Canada zaken doen. En om een betere afstemming te krijgen tussen Europese en Canadese regelgevingen en standaarden, zal een forum worden ingesteld, echter zonder beslissingsbevoegdheid.

 

Canamania voor Brusselse bedrijven?

Ceta is voor België en daarmee Brussel bijzonder interessant. Er zijn heel wat bedrijven die al handel drijven met Canada. Als voorbeeld bedraagt de gehele waarde van de Belgische export 2,3 miljard, waarbij 72% van de exporterende bedrijven KMO’s zijn. Ondanks een bescheiden aandeel van Brussel in het geheel wordt verwacht dat de export naar Canada verder zal groeien. Dit wordt een bron van opportuniteiten voor Brusselse bedrijven.

Er is overigens al een stijging van de handel met Canada te zien. Voor alle sectoren bestaan er marktopportuniteiten, maar agrovoeding geniet buitengewone uitzichten. Denk maar aan producten gemaakt van chocolade, koekjes en de vleesindustrie met haar rund- en varkensvlees. Ook de diensten gaan op de Canadese markt nieuwe mogelijkheden tegemoet! Kortom, Brusselse bedrijven zouden opportunistisch moeten zijn over de mogelijke investeringen in Canada.

 

 

 

Delen