Car-sharing, maar dan wel elektrisch!

Door  - 23 november 2018 om 14:11 

Gedeelde mobiliteit stond centraal, tijdens de Week van de Mobiliteit, afgelopen september. Waar het om gaat? Heel eenvoudig: koop geen voertuig (auto, fiets, enz.) meer maar gebruik het voor uw behoeften meest geschikte vervoermiddel en betaal alleen volgens gebruik. Resultaat: minder voertuigen op de weg, minder files, lawaai, stress, enz.

Autodelen’ of car-sharing is hier een goed voorbeeld van (al bestaat het concept ook voor fietsen, steps, scooters enz.). Uit veel studies blijkt dat een personenauto gemiddeld 95% van de tijd niet rijdt en ongeveer 4.500 euro per jaar kost. Hetzelfde geldt voor bedrijfswagens, die 85% van de tijd niet worden gebruikt. Voeg daar nog de eindeloze files aan toe, de steeds schaarsere en duurdere parkeergelegenheid, de luchtvervuilingspieken en maatregelen om het autogebruik in te dijken. Kortom, in de stad verliest de auto elke dag aan aantrekkelijkheid. Vandaar het toenemende succes van gedeelde voertuigen, zowel in B2C als B2B: een auto alleen wanneer je die nodig hebt en alleen voor het gebruik betalen. Voor bedrijven staat dit gelijk met optimalisatie, omdat meerdere medewerkers dezelfde auto kunnen gebruiken.

In Brussel diversifieerde het car-sharing aanbod: naast Cambio, de gevestigde operator, verschenen ZipCar, DriveNow en Zen Car. Deze laatste biedt alleen elektrische auto’s aan en combineert dus de voordelen van autodelen met ecologische troeven: geen uitstoot van fijne stofdeeltjes of stikstofoxiden (NOx) en minder uitstoot van broeikasgassen, vooral als de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen afkomstig is. Omdat deze auto’s bovendien (bijna) geruisloos rijden, worden ze gezien als de stedelijke voertuigen bij uitstek.

Zen Car biedt een netwerk van gedeelde elektrische auto’s, beschikbaar voor particulieren, bedrijven en overheden. Het bedrijf ontwikkelde een eigen oplaadnetwerk, dat nu 71 stations (142 oplaadpunten) in de hoofdstad omvat. Een flinke prestatie, vergeleken met de achterstand van Brussel wat de installatie van oplaadpunten aangaat.

Meermaals innoverend

Zen Car maakt door zijn gedeeld mobiliteitsaanbod (of “Mobility as a Service – MaaS”) deel uit van de nieuwe economie. Maar er is meer: met het oog op groei en winstgevendheid vertrouwt deze 100% Brusselse onderneming – die geen steun krijgt van een grote groep – op een verscheidenheid aan partnerships om een breder publiek te bereiken. Het bedrijf werkt al samen met Interparking om auto’s ter beschikking te stellen via een netwerk van laadpalen in parkings, en om Zen Car klanten gratis te laten parkeren. Volgens dezelfde logica ging Zen Car een samenwerking aan met beheerders van kantoor- en residentiële gebouwen, waarbij car-sharing wordt aangeboden aan de particulieren of bedrijven in een gebouw of complex. De beheerder/projectontwikkelaar breidt op die manier zijn dienstenpakket uit, terwijl Zen Car een nieuw publiek bereikt. Bovendien maakt Zen Car, door zich te richten op het B2B-segment, niet alleen haar investeringen rendabeler, maar positioneert het zich ook in een nog jonge en bloeiende markt.

Het businessmodel van Zen Car ziet er bijzonder duurzaam uit. Conform de principes van de economie van de functionaliteit – waarbij de verkoop van het goed de plaats ruimt voor de verkoop van het gebruik ervan – stelt het bedrijf een weinig vervuilende gedeelde auto voor als alternatief voor de traditionele mobiliteit, gericht op individueel bezit. Daarnaast berust Zen Car op samenwerking met externe partners om nieuwe oplossingen voor te stellen voor een oud probleem (zich verplaatsen). Het komt ook tegemoet aan de wens van steeds meer consumenten, die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen zonder dat dit ten koste gaat van hun comfort. Een innovatief model, op meerdere vlakken.

Delen