CE-markering in 6 stappen 

21 februari 2019 om 10:02 

CE mark and symbol on the flag of Europe ©Gettyimages

U ziet dit acroniem waarschijnlijk dagelijks op heel wat producten staan: de CE-markering. Wat betekenen deze twee letters? Wie kan of moet ze aanbrengen? Op welke producten? Ook op de uwe?  

De CE-markering staat voor ‘Conformité Européenne’ en moet op bepaalde producten worden aangebracht voordat ze in de Europese Economische Ruimte mogen worden verkocht. De markering bewijst dat het product voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen van de EU. De conformiteit van het product moet een beoordeling ondergaan voordat de markering wordt aangebracht. Zo nodig moet deze conformiteit door een “aangemelde instantie” worden vastgesteld.  

De CE-markering is verplicht voor producten die zijn opgenomen in sectorale richtlijnen en verboden voor andere producten. Ze betreft onder meer speelgoed, elektrische apparatuur, machines, medische hulpmiddelen, liften, persoonlijke beschermingsmiddelen, bouwmaterialen, meetinstrumenten, enz. 

Om de CE-markering te kunnen aanbrengen, moet een technisch dossier worden samengesteld dat aantoont dat het product aan alle EU-eisen voldoet. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om dit aan te tonen, namelijk door de 6 onderstaande stappen te volgen:

1. Bepaal de EU-eisen die van toepassing zijn op het product 

Deze eisen zijn aangegeven in Europese richtlijnen voor verschillende producten of sectoren.

2. Controleer of het product aan de specifieke eisen voldoet

De fabrikant heeft tot taak om te controleren of het product aan alle eisen van de Europese wetgeving voldoet. Als er geharmoniseerde Europese normen voor het product bestaan en als het bedrijf deze tijdens het productieproces naleeft, wordt het product verondersteld aan de normen te voldoen. 

3. Controleer of het product door een aangemelde instantie moet worden getest

Voor sommige producten moeten de aangemelde instanties controleren of het product aan de specifieke technische eisen voldoet. Dit is niet voor alle producten verplicht. De Nando-databank bevat informatie over de aangemelde instantie waarmee contact moet worden opgenomen.

4. Test het product

Als het niet door een onafhankelijk orgaan moet worden gecontroleerd, dient de fabrikant ervoor te zorgen dat zijn product aan de technische eisen voldoet. In het bijzonder moet zij de potentiële risico’s van het gebruik ervan beoordelen en rapporteren.

5. Stel het technisch dossier op

Het moet alle documenten bevatten waaruit blijkt dat het product aan de technische eisen voldoet.

6. Breng de CE-markering aan en stel een verklaring van conformiteit op

De CE-markering moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn. Indien een aangemelde instantie aan de derde fase heeft deelgenomen, moet haar identificatienummer worden vermeld. De fabrikant moet een EU-conformiteitsverklaring opstellen en ondertekenen waarin hij verklaart dat het product voldoet aan alle wettelijke eisen.

 

Fabrikanten zijn verplicht de conformiteit van producten te waarborgen en de CE-markering aan te brengen, maar importeurs moeten ervoor zorgen dat de producten die zij in de handel brengen aan de toepasselijke eisen voldoen en geen risico’s voor de Europese consument inhouden. De importeur moet controleren of de buiten de EU gevestigde fabrikant de nodige maatregelen heeft genomen en of de documenten op verzoek kunnen worden voorgelegd.

Eenmaal een dergelijk product CE-gemarkeerd is, kan het vrij op de Europese markt circuleren zonder dat er enige formaliteit, nationale veiligheidsnorm of nieuwe test kan worden opgelegd.

 

Bron: Europese Commissie.

Info : Jean-Philippe Mergen, tel. 02 210 01 77 – e-mail : jpm@beci.be 

 

Delen