City Climate Challenge 303030: het nieuwe klimaattijdperk begint in Brussel op 16 oktober 2019

11 oktober 2019 om 10:10 

Voor de allereerste keer verbinden bedrijven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich er toe hun middelen, kennis, advies en innovaties te delen. Op die manier willen ze de CO2-uitstoot van het Gewest in 10 jaar tijd met 30% terugschroeven. Het project gaat officieel van start tijdens het Brussels Meets Brussels evenement op 16 oktober.

UPDATE : Tijdens Brussels Meets Brussels evenement vanavond, overhandigt Beci en haar partners 303030 het Charter 2030 aan de regeringsleiders van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Charter formaliseert het engagement van de partners om samen 30 samenwerkingsprojecten op te zetten die in 10 jaar tijd de CO2-uitstoot in het Gewest met 30% zullen terugdringen. Ook de officiële website www.303030.eu is vanaf vandaag beschikbaar.

30 samenwerkingsprojecten om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 30% te verminderen. Het initiatief 303030 is een ongekend open samenwerking om de uitstoot daadwerkelijk te verminderen, de maatschappelijke en politieke transitie te versnellen, de kosten te verlagen en de impact van acties te vergroten.

Uit hun Charter 2030  blijkt hoezeer de partnerbedrijven van de City Climate Challenge 303030 overtuigd zijn van de dringende noodzaak om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Ze verbinden er zich toe samen te werken, van elkaar te leren en kennis te delen om de uitstoot van broeikasgassen te doen dalen. Het is de bedoeling om concrete projecten te identificeren en ook andere actoren in het Gewest bij het initiatief te betrekken. Zo profiteert elke deelnemer al gaande van wat hij leert en werkt hij samen met de gewestelijke overheden. Het reglementair kader moet namelijk initiatieven op het vlak van energietransitie vergemakkelijken.

De route voor 2019 ligt vast, met acht collectieve werkvergaderingen om projecten te identificeren die kunnen bijdragen tot 30% minder CO2-uitstoot. De aanpak verenigt alle betrokken spelers en beoogt een vermenigvuldigingseffect op het Gewest dankzij innovatie en samenwerking.

Beci en de partners streven naar een concrete, meetbare en objectieve impact. De firma CO2logic, die naam maakte in de begeleiding van CO2-reductieprojecten, wordt partner van het project om de ernst ervan te garanderen.

Antoine Geerinckx, van de firma CO2logic, onderstreept onder het motto “credible climate action” de ambitie van het initiatief: “Wij zorgen voor de degelijkheid van het 303030 project. Dat doen we door jaarlijks de voor het lopende jaar aanvaarde uitstoot te vergelijken met de reeds ondernomen en aanvullende acties.”

Olivier Willocx, CEO van Beci, omschrijft het initiatief als volgt:

“We moeten allemaal aan de slag om het klimaatvraagstuk aan te pakken. Samenwerking is de manier om over te schakelen naar andere praktijken en om politieke processen te versnellen. Hier neemt de privé het initiatief, vooral om een beweging op gang te brengen onder alle Brusselse spelers, samen met de politieke wereld, die het wettelijk kader moet aanpassen voor een vlottere transitie. Het project 303030 is ingrijpend en proactief. Het berust op een Charter 2030 en controlemiddelen. Jaarlijks en tot in 2030 kunt u ons vragen verslag af te leggen. Dit begint vanaf de lancering op 16 oktober 2019.”

Cécile Huylebroeck, project manager 303030, beaamt dit:

“De klimaatuitdaging zet alle concurrentie ‘on hold’ en dwingt de partners tot samenwerking. 30% minder uitstoot in 10 jaar tijd is een aanzienlijke inspanning en vergt proactiviteit.”

De leading partners zijn voor het ogenblik: AG Real Estate, Brussels Airport Company, de Confederatie Bouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Edenred, Engie, Europcar Mobility Group, G.M. Electronics (GME), ING, Interparking, Iris Group, Jeasy, LeasePlan, Micropole, NMBS/SNCB, Pasha-Parking, Sibelga, Sodexo, Solvay, Total, Tractebel, Veolia en VINCI Energies Belgium.

Het project berust op een samenwerking met CO2logic, Dreamocracy, Hack Belgium, Spacious agency en Whyte Corporate Affairs.

 

Aangaande Brussels Meets Brussels: dit jaarlijkse evenement van Beci is de gelegenheid om meer te weten te komen over het project 303030, met onder meer de tussenkomst van Peter Wittoeck, diensthoofd Klimaatverandering van het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, van Antoine Geerinckx, CEO van CO2logic, en een debat tussen de leden van de Brusselse regering. (https://agenda.beci.be/brussels-meets-brussels-nl-city-climate-challenge-303030)

 

 

 

Delen