Citydev.brussels zet nog meer in op het tijdelijke gebruik van haar sites

3 april 2019 om 19:04 

Citydev

Na een oproep tot interesse zijn er beheerders-coördinatoren geselecteerd voor de sites Ropsy Chaudron in Anderlecht en BridgeCity in Brussel-Stad. CommunaSuperlab en Sisyphe zullen vanaf midden maart instaan voor twee nieuwe tijdelijke bezettingen van twee jaar. 

Sinds een aantal jaren krijgen de sites van citydev.brussels een tijdelijke invulling in afwachting van hun ontwikkeling. Dat heeft verschillende voordelen: er is leven op de betrokken sites, de mensen leren de ruimten kennen, er hoeft geen leegstandsbelasting te worden betaald en er ontstaan nieuwe projecten. Het grootste voorbeeld is Studio CityGate: daar zijn ruim 20.000 m² tijdelijk ingericht als kunstenaarsateliers, een culturele, sociale en economische pool, en een skatepark. 

De vzw Communa renoveert leegstaande gebouwen in het Brusselse Gewest en maakt er gemeenschappelijke stadsruimten van. Daar brengt Communa verenigingen, bewoners, kunstenaars en sociale ondernemers samen die de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd aanpakken. De vzw wil die ruimten omvormen tot third places die opnieuw worden toegeëigend door de gebruikers. Zij geven er een invulling aan en dragen zo bij tot de nieuwe ontwikkelingswijzen van de stad. 

De partijen die meewerken aan het project hechten veel belang aan een sterke betrokkenheid bij het lokale leven, en willen nauwe banden smeden met de actoren. Die lokale actoren (buurtbewoners, verenigingen, scholen …) worden uitgenodigd om dit tijdelijke project mee uit te bouwen en te verwezenlijken. In een deel van het gebouw zouden ook daklozen kunnen worden opgevangen. 

Superlab en Sisyphe, de twee partners die de ontwikkeling van dit project dragen, werken ijverig aan de rehabilitatie en opening van stedelijke ruimten. Het project wil op deze site een weelde aan profielen en een breed aanbod brengen. De plek moet uitgroeien tot een nieuwe culturele en technische hotspot in Brussel. De partnerschappen zullen, met het oog op een evenwichtig ecosysteem van diensten en experimenten, op verschillende thema’s stoelen: cultuur, creatie, economie, community, wederzijds respect en cocreatie. 

Delen