Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België: juni 2021

6 juli 2021 om 12:07 

De conjunctuurbarometer heeft een historisch maximum bereikt – het hoogste niveau sinds 1980, het eerste jaar van de indicator in zijn huidige samenstelling.

Met uitzondering van de bouwnijverheid, waar het vertrouwen na vijf maanden van onafgebroken stijging in juni voor het eerst lichtjes terugliep, is het ondernemingsklimaat in alle ondervraagde bedrijfstakken opnieuw verbeterd.

In de verwerkende nijverheid zijn de bedrijfsleiders, in tegenstelling tot vorige maand, positiever gestemd over het huidige peil van hun gezamenlijke orderpositie. Bovendien schatten ze hun voorraden gunstiger in en zijn de werkgelegenheidsen vraagvooruitzichten nog verder verbeterd.

In de dienstverlening aan bedrijven kwam het toegenomen ondernemersvertrouwen tot uiting in alle componenten van de indicator, maar vooral in de beoordeling van de eigen activiteit. In de handel werd een tweede opeenvolgende versteviging genoteerd, voornamelijk als gevolg van een opwaartse herziening van de werkgelegenheidsvooruitzichten.

Het lichte vertrouwensverlies in de bouwnijverheid, ten slotte, vloeit voort uit een geringere aanwending van het materieel en minder gunstige vraagvooruitzichten.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, zet haar in juni vorig jaar begonnen opwaartse trend voort.

Meer informatie hier

Delen