Conjunctuurbarometer : November 2020

6 december 2020 om 10:12 

©pixabay

Na zes opeenvolgende maanden te zijn gestegen, liep de conjunctuurbarometer in november terug. Het ondernemingsklimaat verslechterde met name in de handel, wat de sterke opleving tijdens de vorige maand volledig ongedaan maakte, alsook in de dienstverlening aan bedrijven. De bouwnijverheid ging eveneens achteruit. Enkel de verwerkende nijverheid ontsnapte maar net aan de heersende somberheid.

Na de opleving in oktober is de conjunctuur duidelijk verzwakt in de handel. Het pessimisme trof alle handelstypes. De vraagvooruitzichten zijn ingestort, wat leidde tot een verwachte daling van de bestellingen bij de leveranciers. De werkgelegenheidsvooruitzichten dalen eveneens, zij het in mindere mate.

In de dienstverlening aan bedrijven waren het de verwachtingen omtrent de algemene marktvraag die het sterkst achteruitgingen. De ondernemers waren ook negatiever gestemd over de toekomst van hun eigen activiteit, waarvan het huidige niveau bovendien als ongunstiger werd beschouwd, gelet op het seizoen.

Ook in de bouwnijverheid liepen alle componenten van de indicator terug, zowel de recente ontwikkelingen van de orderpositie en het gebruikte materiaal als de beoordeling van het huidige peil van de orderpositie en de vraagvooruitzichten. De zesde – zij het bescheiden – verbetering op rij in de verwerkende nijverheid berust dan weer hoofdzakelijk op een iets positievere beoordeling van de totale orderpositie en op licht opwaarts gerichte werkgelegenheidsvooruitzichten.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft stijgen.

Download het volledige bestand

 

Delen