Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België – Augustus 2020

4 september 2020 om 12:09 

Le baromètre de conjoncture a continué de se redresser en septembre, et ce pour le cinquième mois d’affilée. Le baromètre de conjoncture a continué de se redresser en septembre, et ce pour le cinquième mois d’affilée.
  • De conjunctuurbarometer blijft in augustus aantrekken, voor de vierde maand op rij.
  • Het ondernemingsklimaat verbeterde in de verwerkende nijverheid en de dienstverlening aan bedrijven. Het vertrouwen nam daarentegen af in de bouwnijverheid en de handel.

In de verwerkende nijverheid blijven de ondernemers hun huidige situatie, met name hun voorraadpeil, gunstiger beoordelen. Ze verwachten ook dat de werkgelegenheid de komende drie maanden verder zal aantrekken.

In de dienstverlening aan bedrijven stijgt de indicator dankzij optimistischer vooruitzichten voor de eigen bedrijfsactiviteit en de algemene marktvraag. De achteruitgang in de bouwnijverheid is het gevolg van een inkrimping van het orderbestand en een aanzienlijk verminderde benutting van het materieel.

De bedrijfsleiders verwachten echter dat de vraag in de volgende drie maanden enigszins zal toenemen. In de handel, waar de indicator opnieuw is gedaald na een forse opflakkering in juli, zijn alle componenten verslechterd, met name die over de werkgelegenheidsvooruitzichten en, nog meer, de prognoses voor de bestellingen bij de leveranciers. De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, is opwaarts gericht, als gevolg van de positieve resultaten van de voorgaande maanden.

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

 

Ontdek de barometer in zijn geheel

 

Delen