Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België – December 2020

30 december 2020 om 15:12 

Na de verzwakking in november is de conjunctuurbarometer gestegen, voornamelijk onder impuls van een sterke verbetering in de dienstverlening aan bedrijven, die in de voorgaande maand een somber beeld te zien gaf. Het herstel kwam ook tot uiting in de handel en, andermaal, in de verwerkende nijverheid. Omgekeerd is het ondernemingsklimaat in de bouwnijverheid deze maand licht verslechterd.

 

Dienstverlening aan bedrijven

De conjunctuur verstevigde duidelijk in de dienstverlening aan bedrijven. De verwachtingen omtrent de algemene marktvraag verbeterden aanzienlijk. De ondernemers gaven er ook blijk van een groter optimisme aangaande de vooruitzichten voor hun eigen activiteit. Het niveau van deze laatste werd ook minder ongunstig geacht dan de voorgaande maand, gelet op het seizoen. In de handel waren zowel de vraagvooruitzichten als die voor de bestellingen bij de leveranciers gunstiger, terwijl de werkgelegenheidsvooruitzichten zich stabiliseerden.

De indicator steeg bijzonder fors in de verkoop van meubelen en elektrische huishoudapparaten, als gevolg van de heropening van de niet-essentiële winkels. Terwijl het verloop van de indicator in voornoemde bedrijfstakken vrij volatiel is van maand tot maand, verbetert het ondernemingsklimaat in de verwerkende nijverheid regelmatig en onafgebroken sinds juni.

In december namen alle componenten van de indicator toe. De bouwnijverheid is de enige bedrijfstak waar de conjunctuur deze maand niet verbeterde. De vraagvooruitzichten en de beoordeling van de totale orderpositie werden weliswaar opwaarts herzien, maar de recente ontwikkelingen van de orders vertonen een duidelijke achteruitgang. De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft stijgen.

Conjunctuurbarometer december

Ontdek het volledige dossier

Delen