Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België – Juli 2020

4 augustus 2020 om 11:08 

©pixabay

De conjunctuurbarometer heeft zich in juli aanzienlijk hersteld, net als tijdens de voorgaande maand. Het vertrouwen blijft echter nog op een laag peil.Die opleving komt ten goede aan alle bedrijfstakken, met uitzondering van de dienstverlening aan bedrijven, die in juni al een zeer forse stijging had laten optekenen. In de verwerkende nijverheid verstevigde het moreel van de bedrijfsleiders, dat de vorige maand vergelijkenderwijs weinig was verbeterd, deze maand het meest.

Baromètre de conjoncture de la Banque Nationale de Belgique Juillet 2020

In de verwerkende nijverheid toonden de ondernemers zich optimistischer in elk van de ondervraagde bedrijfstakken. Het vertrouwensherstel is merkbaar voor alle vragen van de indicator, ongeacht of ze gaan over de beoordeling van de huidige situatie of over de vooruitzichten. De beoordeling van de voorraden en de vraagvooruitzichten leveren de grootste bijdrage aan de stijging van de indicator in deze sector.

De versteviging van het bedrijfsklimaat in de bouwnijverheid wijst eveneens op een groter optimisme omtrent de vraagvooruitzichten en de recente ontwikkelingen, vooral wat de orderpositie betreft. Het niveau van deze laatste wordt echter minder gunstig geacht dan in de vorige maand, rekening houdend met het seizoen.

In de handel werden de verwachte bestellingen bij de leveranciers sterk opwaarts herzien.

De daling van de indicator in de dienstverlening aan bedrijven is dan weer toe te schrijven aan een meer afwachtende houding van de bedrijfsleiders ten aanzien van de algemene marktvraag en, sterker nog, van hun eigen activiteit. Desondanks wordt het huidige activiteitsniveau nog steeds positiever beoordeeld.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, loopt verder terug.

Uit de resultaten van de driemaandelijkse enquête naar het productievermogen in de verwerkende nijverheid, ten slotte, blijkt dat de bezettingsgraad van het productievermogen, na de zeer forse daling in april, zich in juli licht herstelde tot 73,3 %, tegen 73,0 % voorheen.

Synthetische curven per bedrijfstak – De conjunctuurbarometer

Courbes synthétiques par branche d'activité


Source BNB


 

Ontdek de barometer in zijn geheel

 

 

Delen