Continuïteit van de AV : het VBO is verheugd

10 april 2020 om 14:04 

©Belga Philippe Lambrecht (VBO/FEB)

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) juicht de publicatie toe van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht, in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Dat koninklijk besluit voorziet in uitzonderingsmaatregelen, van beperkte duur (van 1 maart tot en met 3 mei 2020), om te garanderen dat de bestuursorganen van vennootschappen, verenigingen en andere rechtspersonen naar behoren kunnen blijven werken.

Rechtspersonen krijgen de keuze om hun reeds bijeengeroepen of vóór 3 mei bijeen te roepen algemene vergadering gewoon te laten doorgaan op de geplande datum, weliswaar langs elektronische of schriftelijke weg, en met handhaving van het stem- en vragenrecht van de aandeelhouders en leden.

Ze kunnen hun algemene vergadering, of die nu al bijeengeroepen is of niet, ook uitstellen naar latere datum (tot 10 weken na de uiterste datum die, in de meeste gevallen, is vastgelegd op 30 juni). Die optie hangt samen met het verlengen van een reeks wettelijke termijnen voor indiening van de officiële stukken. Tot slot wordt nog verduidelijkt dat vergaderingen van het bestuursorgaan geldig schriftelijk of langs elektronische weg gehouden kunnen worden.

“Deze maatregelen zijn goed nieuws voor alle ondernemingen, zowel klein, middelgroot als groot, die als rechtspersoon hun algemene vergaderingen moeten houden en daarbij de afzonderingsmaatregelen in acht moeten nemen. Ze bieden bijkomende mogelijkheden bovenop de bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, verduidelijkt Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO.

Delen