CSRD, het nieuwe hulpmiddel om actie te ondernemen?

24 november 2023 om 15:11 

Veel bedrijven willen duurzamer worden, maar weten niet hoe ze eraan beginnen. Andere hebben al actie ondernomen, maar weten niet hoe ze hiermee verder moeten gaan. Weer andere willen hun waardeketen opnemen in hun klimaatstrategie, maar weten evenmin hoe.

In dit artikel onderzoeken we de redenen voor deze moeilijkheden en hoe een nieuw hulpmiddel van Tapio, de Maturity Assessment, je kan helpen om deze hindernissente overwinnen en actie te ondernemen.
 

Waarom wagen de meeste bedrijven niet snel de sprong?

We hebben allemaal wel eens de traagheid ervaren die bedrijven ervan weerhoudt actie te ondernemen. Daar zijn redenen voor:

1. Klimaatverandering en de invloed van het bedrijfsleven zijn moeilijk te begrijpen

Klimaatverandering is een complexe uitdaging die maatregelen vereist op meerdere niveaus: energie-efficiëntie, afvalbeheer en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Deze complexiteit kan bedrijven afschrikken of ertoe leiden dat ze zich richten op verkeerde acties (bijvoorbeeld werknemers smartphones aanbieden met plasticvrije verpakkingen, terwijl ze niet echt een nieuwe smartphone nodig hebben).

2. Bedrijven hebben niet altijd een langetermijnvisie op de gevolgen van klimaatverandering

Alleen bedrijven met een langetermijnvisie kunnen zich tegen klimaatveranderingweren. Focussen op financiële en/of kortetermijndoelstellingen biedt geen middelen om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.

Vandaar bijvoorbeeld de noodzaak om je voor te bereiden op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) door conforme niet-financiële verslagen op te stellen, zelfs als je nog niet onder deze nieuwe Europese richtlijn valt.

3. De waardeketen opnemen in de transitie is fundamenteel maar bijzonder complex

De nieuwe Europese CSRD-standaarden voor duurzaamheidsrapportage verplichtenbedrijven verslag af te leggen over hun waardeketen. Met deze nieuwe richtlijn wordt het voor ondernemingen nog belangrijker om hun waardeketen op te nemen in hun duurzaamheidsstrategie.

Coördinatie van duurzame acties met alle partners, leveranciers en onderaannemers is van fundamenteel belang, maar tegelijkertijd een aanzienlijke uitdaging, wegens de complexiteit van de waardeketen in veel bedrijven.

 

 

Hoe je stap voor stap actie kunt ondernemen

Wil je actie ondernemen? De Maturity Assessment helpt je de volgende stappen te identificeren om je bedrijf weerbaarder te maken tegen klimaatverandering.

1. Beoordeel je situatie en bepaal de volgende stap

Handelen zonder te weten waar je werkelijk staat kan weinig effectief zijn. De Maturity Assessment zal je helpen om je huidige klimaatvolwassenheid te beoordelen en de volgende fase van je klimaatstrategie te bepalen.

2. Voer een koolstofaudit uit (of schat je koolstofvoetafdruk)

Om gericht aan je duurzaamheid te werken, moet je vertrouwen op wetenschappelijke gegevens. Veel uitdagingen houden verband met het milieu (biodiversiteit, water- en afvalbeheer, enz.). Daarom is een berekening van de broeikasgassenuitstoot een goede manier om inzicht te krijgen in de impact van je bedrijf. Bovendien leg je zo een solide, wetenschappelijke basis voor je actieplan. Om te beginnen geeft de Maturity Assessment je een schatting van je CO2-voetafdruk.

3. Werk samen met je leveranciers om je ecologische voetafdruk terug te schroeven

Emissies die voortvloeien uit de upstream- en downstreamwaardeketen (scope 3-emissies) vormen gemiddeld 70% van de koolstofvoetafdruk van een onderneming. Dit verduidelijkt het belang van een duurzaam ecosysteem om ons heen.

Je kunt de Maturity Assessment verspreiden in je waardeketen om de klimaatvolwassenheid van je partners te beoordelen en om op te sporen waar jullie samen emissies kunnen verminderen.

 

 

Samenwerken met het ecosysteem, een fundamentele stap naar een succesvolle klimaattransitie

Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging en vereist daarom een wereldwijd antwoord. Partnerschappen maken ons weerbaarder tegen klimaatverandering en helpen ons duurzame oplossingen te ontwikkelen en toe te passen.

Daarom hebben BECI en Tapio besloten om samen te werken aan de verspreiding van de Maturity Assessment onder BECI-leden. Deze samenwerking versterkt de actiecapaciteit van elk bedrijf omdat ze een netwerk creëert van bedrijven die zich inzetten voor klimaatduurzaamheid.

Ben je klaar om actie te ondernemen? Doe nu de test.

Delen