David Leyssens: “Sign for my future, een geweldige kans voor economische actoren”

Door Johan Debière  - 2 juni 2019 om 09:06 

De redactievergadering. Van links naar rechts: Laurie Verheyen (Events Planner Beci), Johan Debière (freelance journalist), David Leyssens (The Shift), Matthias Vanheerentals (freelance journalist), Emmanuel Robert (Media Coordinator Beci) en Fiona Craddock (Milieu-Adviseur Beci).

© Reporters

Na jaren onwetendheid en nog eens jaren roekeloos immobilisme, is de economische wereld wakker geschoten voor het klimaat, bijna gelijktijdig met de klimaatmarsen die de jeugd op straat brachten.  

David Leyssens is directeur van het netwerk The Shift, dat duurzaamheid promoot bij ondernemingen en organisaties en bovendien het initiatief Sign for my Future sterk ondersteunt. Hij is ook onze gasthoofdredacteur voor dit ‘Green’ dossier.  

Signalen bevestigen dat de economische wereld nu beseft dat hij iets aan het klimaat moet doen. Een première: meerdere bedrijfsleiders mobiliseerden zich samen. Ze riepen de politici publiekelijk op om eensgezind op te treden met concrete acties en een langetermijnstrategie om de immense uitdagingen van de klimaatverandering aan te pakken. David Leyssens zal, als jonge leider van de vereniging The Shift, hier zeker niet over klagen 

Door een combinatie van omstandigheden die echter niets aan toeval te danken heeft, rondden wij dit artikel af op donderdag 15 mei, precies de dag waarop Lidl Belgium zijn CO2 doelstellingen gevalideerd kreeg door de Science Based Targets Initiative (zie kaderverhaal). Lidl is de eerste retailer in België en de 10e in de wereld die dergelijke verbintenissen aangaat. Hier is onze gasthoofdredacteur uiteraard bijzonder mee opgetogen.  

 

Van Raeren tot Antwerpen, alle hens aan dek 

David herinnert zich nog de informatiesessie die hij in het begin van The Shift organiseerde over Science Based Targets (SBT’s). Slechts twee mensen kwamen opdagen. Vandaag zijn zulke evenementen over SBT’s steeds volgeboekt. 

Laten we nu een kijkje nemen in een andere sector, ditmaal in de Luikse regio, en meer bepaald in Engis, op het dak van het gebouw van de firma Knauf. Net als bij Lidl moet hier binnenkort de zonne-energie bijdragen tot minder uitstoot van broeikasgassen. Zon 6000 fotovoltaïsche panelen zullen er jaarlijks 1.700 MWh produceren en zodoende 790 ton CO2 uitstoot vermijden. Dezelfde aanpak geldt bij Prayon, een andere Luikse industrie die eveneens een beroep doet op fotovoltaïsche energie om haar impact op het klimaat te beperken. Op zijn site van Puurs, dichtbij Antwerpen, gebruikt dezelfde Prayon warmtekrachtkoppeling om het verbruik te optimaliseren. Andere voorbeelden zijn Armacelle Benelux in Thimister, Sapa Extrusion in Raeren, de haven van Antwerpen of de baksteenfabrikant Wienerberger in Aalbeke: alle hens aan dek in ons land!  

 

400 captains of industry 

In Brussel zijn de voorbeelden wellicht nog talrijker dan in andere delen van het land, zeker per vierkante kilometer. Fotovoltaïsche installaties pronken op de daken van Mabru in Laken, Sibelga in Schaarbeek, het logistieke centrum Montea in Vorst, de beschutte werkplaats Travail & Vie in Anderlecht, noem maar op. David Leyssens is hierover enorm enthousiast: “Het initiatief Sign for my future bewijst dat er naast de klimaatmarsen van de jongeren, wel degelijk een enorme dynamiek en steun bestaan voor een ambitieus klimaatbeleid in ons land. Minstens 300.000 burgers en een coalitie van 400 captains of industry hebben zich aangesloten, onder wie directeurs van NGO’s, CEO’s van Belgische bedrijven, rectoren van universiteiten enz.”  

Via een opiniepeiling konden wij enkele weken geleden bij Beci een aantal economische leiders identificeren. We hebben sommigen van hen over dit thema geïnterviewd, in aanwezigheid van hun kinderen – en eigenaardig genoeg hebben alleen dochters geantwoord. De inhoud van deze dubbele interviews zal David Leyssens wellicht verheugen. Wat de mobilisatie betreft staat de volgende generatie paraat, in de gezinnen van bedrijfsleiders. 

 

De hand uitreiken  

David Leyssens denkt aan het mandaat dat de politieke wereld na de verkiezingen zal krijgen, met het oog op de succesvolle klimaatbetogingen. “Al deze betogers sturen een krachtig signaal uit naar de politici toe, met de hoop dat zij moedige beslissingen zullen nemen om tegen 2050 een neutraal klimaatbeleid te bereiken (…). Nu moet de nieuwe regering met dit mandaat aan de slag.” Leyssens is niet goedgelovig en verwacht dus ook veel meer dan goede voornemens. Praten over projecten volstaat niet. Alleen met efficiënte ingrepen komt er verandering. “De wil om tegen 2050 CO2 neutraal te zijn moet zwart op wit in wetten en decreten staan. In het nieuwe regeerakkoord moet een ambitieus investeringsplan de nodige koersveranderingen mogelijk maken.”  

David Leyssens stelt zich bijzonder veeleisend op, des te meer omdat de goede praktijken en deugdzame initiatieven van de voorbeeldige bedrijven hierboven de politici zouden moeten doen blozen. Onze gasthoofdredacteur wil echter geen beleidsmensen beschuldigen. Hij reikt liever de hand uit en pleit voor samenwerking: Sign for my future biedt steun aan de verscheidene regeringen bij de enorme uitdagingen die ons te wachten staan. Bedrijven zien in deze overgang ook de nieuwe economische kansen die een neutraal klimaatbeleid zou doen ontstaan. Het innovatiepotentieel is namelijk gigantisch maar vereist van de regering wel een stabiel investeringsplan.”  

Johan Debière  

 

Luister ook naar het podcast interview van David Leyssens:www.beci.be/nl/podcast

 

Science Based Targets Initiative: wat mogen we ons daarbij voorstellen? 

Beschouw de Science Based Targets (SBT’s) als een soort leidraad voor bedrijven om een lage koolstofuitstoot in te plannen en op lange termijn uiteraard ook te bereiken. Het is een methode om bij te dragen tot de strijd tegen de opwarming van de aarde en deze onder de 2° C te houden, in overeenstemming met de verbintenissen van Parijs 

Deze aanpak berust op een vrijwillige basis en een wetenschappelijk kader. De vereiste inspanningen om de doelstellingen te bereiken worden vervolgens meegedeeld aan de verscheidene sectoren en organisaties in de bij dit initiatief aangesloten landen. Er zijn verschillende manieren om het doel te bereiken. Een hiervan is de SDA (Sectoral Decarbonization Approach). De SBT’s berusten op het principe van de kritische massa: één onderneming levert slechts een bijdrage, maar talrijke ondernemingen maken echt het verschil. Kort geschetst zijn er drie fasen in het parcours van een bedrijf dat zich inzet voor SBT’s 

  1. Het bedrijf stelt zijn eigen business case op, met een goed inzicht in de bruikbare methoden.  
  2. Het bepaalt zijn eigen SBT’s, na de keuze van de methode en het te bereiken doel. 
  3. Het maakt zijn doelstelling bekend en voert het uit met interne steun. Het communiceert hierover en rapporteert over de vooruitgang. 

Informatie: https://sciencebasedtargets.org/ 

 

 

 

Delen