De arbeidsduurvermindering: een fausse bonne idee

29 januari 2019 om 11:01 

©GettyImages

Op dinsdag 29/1 zal Jan De Brabanter, Secretaris-Generaal van het Verbond van Ondernemers te Brussel (VOB) – Beci, de gelegenheid hebben om met Minister Gosuin het principete bespreken van een collectieve arbeidsduurvermindering, met behoud van loon, voor de werknemers van de Brusselse overheidsadministratie. Een idee dat de minister verdedigt om 10.000 banen te scheppen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het debat vindt plaats tijdens “DĂ©bats Première”, dat live wordt uitgezonden van 12u30 tot 13u00, op RTBF radio.

 

Voor Beci dient een dergelijke maatregel verder te worden geanalyseerd, indien we willen dat in onze regio, en meer in het algemeen ons land, de werkloosheid structureel wordt verlaagd.

Het voorbeeld van Net Brussel, dat naar voren gebracht wordt door de minister, is geen goed voorbeeld van een dergelijke maatregel en toont niet de mogelijke voordelen ervan aan. Vooral vanwege het speciale werkschema van de werknemers van Net Brussel. “Heeft de minister navraag gedaan naar het daadwerkelijke werkschema van de medewerkers?”, vraagt Jan De Brabanter. “De laagopgeleide werknemers van Net Brussel genieten de facto van een verkorte werktijd volgens het principe van rondes: eenmaal de ronde voorbij is, zit de werkdag erop – hetgeen wordt gerechtvaardigd door het intensief fysiek karakter van hun taak. Twee dingen: of ze werken feitelijk minder dan 32 uur per week, en in dit geval zal de afstemming op 32 uur hun werktijd zelfs verhogen – trouwens, zonder werk te creĂ«ren – ; of ze werken meer dan 32 uur per week en de vermindering van de arbeidstijd tegen gelijke beloning moet door de belastingbetaler worden gefinancierd. ”

“Indien een dergelijke maatregel wordt toegepast in de private sector, waar concurrentievermogen en productiviteit niet te verwaarlozen zijn, is deze niet haalbaar”, stelt Jan De Brabanter. “Het invoeren van een vierdaagse werkweek, met behoud van loon leidt automatisch tot een verhoging van de arbeidskosten met 20%. Als we er rekening mee houden dat de loonkosten gemiddeld al 11% hoger zijn dan onze buurlanden (Nederland, Frankrijk en Duitsland), begrijpen we heel snel dat deze maatregel de werkgelegenheid teniet doet. Het zou voordeliger zijn om vragen te stellen over het concurrentievermogen van Net Brussel, dat zelf onderhevig is aan concurrentie van private spelers bij sommige van zijn activiteiten. Wat voor sommige werknemers individueel een goede zaak kan zijn, kan hen collectief schaden. ”

Volgens Beci moet de werkloosheid in het Brussels Hoofdstedeijk Gewest op een andere manier worden benadert, namelijk dat van kwalificatie. In dit verband deelt Beci de analyse van minister Gosuin van de toestand van de arbeidsmarkt en het probleem van het afstemmen van vraag en aanbod. Het werkelijke vraagstuk is er dus Ă©Ă©n van opleiding.

Jan De Brabanter komt terug op de casus van Net Brussel: “Als de verkorting van de arbeidstijd, tot doel heeft om de minder gekwalificeerde werknemers in staat te stellen, zich bij te scholen, dan is dit aan te moedigen. Maar we kunnen aannemen dat een bepaald aantal medewerkers van Net Brussel, wiens werk vroeg op de dag eindigt, een tweede beroep uitoefenen. Zullen zij de voorkeur geven aan bijscholing in de plaats van het uitoefenen van een tweede beroep?

“Het vacatureaanbod blijft bestaan ondanks het aantal werkzoekenden in ons gewest. Als we ons socialezekerheidsmodel willen vrijwaren moet de tewerkstellingsgraad fors stijgen”, zegt CĂ©cile Huylebroeck, Adviseur Werk bij Beci. “In Brussel leveren opleidingen voor de invulling van knelpuntberoepen, die georganiseerd worden in samenwerking met de economische wereld, zeer bevredigende resultaten op. De resultaten blijken nog beter in geval van opleidingen die rechtstreeks met de ondernemingen worden georganiseerd. Dit kan worden geĂŻllustreerd door het inschakelingspercentage van 93% via de opleidingen georganiseerd met ondernemingen uit de veiligheidssector”, besluit CĂ©cile Huylebroeck.

 

Voor meer info:

Jan De Brabanter

Secretaris-Generaal van het VOB -Beci

+32 499 588 845

jdb@beci.be

 

CĂ©cile Huylebroeck

Adviseur Werk

+32 473 89 49 33

ch@beci.be

 

Delen