De Brusselse Ring verbreden?

22 mei 2018 om 14:05 

©Thinkstock

De Vlaamse Regering wil volgend jaar de Brusselse Grote Ring herinrichten. De plannen voorzien een scheiding van het lokale en doorgaande verkeer, wat neerkomt op een verbreding van de Ring. Is deze ingreep noodzakelijk voor de economische ontwikkeling van de Brusselse regio? En wat zal de impact op milieu en volksgezondheid zijn?

 

 

Voor

Jean-Paul Van Avermaet, managing director G4S en voorzitter Voka Metropolitan

De modernisering van de Brusselse Ring is een absolute noodzaak. Hij is aangelegd in de jaren 70. Nu en dan kreeg hij wel wat oplapwerk, maar als je de verkeersstatistieken van 40 jaar terug met die van nu vergelijkt, dan weet je dat er dringend iets moet veranderen. Laten we die herinrichting ineens grondig aanpakken en daarbij het lokale van het doorgaande verkeer scheiden. Deze ingreep is, vooral in het stuk tussen de E40 richting kust en de E40 richting Luik, belangrijk voor de veiligheid. Op dat gedeelte heb je minimaal om de paar kilometer een op- en een afrit. Dit creëert bewegingen die tot gevaarlijke situaties leiden. Dat in- en uitvoegen zorgt voor vertragingen en ongevallen, en bijgevolg ook voor meer opstoppingen. De filevorming moedigt nu het doorgaand verkeer aan om sluipverkeer te worden in de omliggende gemeenten. Denk aan Jette, Wemmel, Vilvoorde, Zaventem, Woluwe en Evere. Zij lijden vandaag onder de verkeersstromen die de Ring willen vermijden.

Uiteraard moeten we ook oog hebben voor de alternatieven. Als je tien procent van de mensen kan overtuigen om hun auto te laten staan, heeft dit direct een effect op de files. De bedrijven rondom de Ring vragen de overheid, in de persoon van de mobiliteitsmanager, om daarvoor oplossingen uit te dokteren. Omdat de werken aan de Ring veel hinder zullen veroorzaken, zouden die alternatieven idealiter voordien al op punt moeten staan. Navraag bij de personeelsleden van G4S wees uit dat een vierde overweegt om het openbaar vervoer, elektrische fietsen of carpooling te gebruiken. Er beweegt op dat vlak wel wat: men bekijkt drie nieuwe tramlijnen, er komen nog fietssnelwegen bij.

Als je het op de lange termijn bekijkt, is zowel het uitwerken van die alternatieven als de verbreding van de Ring nodig om de verkeerscongestie in en rond Brussel op te lossen. Kijk naar wat projecten als Neo of een nieuw voetbalstadion teweeg zullen brengen: projecten waar je vanuit economisch oogpunt niet tegen kan zijn. Als je beslist om niets te veranderen aan de Ring, dan creëer je een compleet infarct. In heel de Brusselse regio is de logistiek een belangrijke werkverschaffer – denk maar Brucargo en het sorteercentrum Nieuw Brussel X van Bpost. Die vraagt om een vlot verloop van het verkeer op de Ring. De verbreding is nodig om een verarming van de economische activiteit te voorkomen.

 

Tegen

Marina Dehing, gemeenteraadslid ProGanshoren

Volgens een studie, besteld door de Brusselse Regering in 2013, zou een verbreding van de Ring ervoor zorgen dat 54.000 personenwagens extra het Brussels grondgebied binnenrijden. Een toename van het autoverkeer is te verwachten, zeker in het vooruitzicht van grootschalige handelsprojecten als het Neo shopping center en DOCKS Bruxsel. De bottleneck bij de ingang van de E40 door de Keizer Karellaan, waar het verkeer nu al stapvoets rijdt, zal blijven bestaan, vermits deze niet verbreed zal worden. Wij ijveren er al lang voor dat de Leopold II-tunnel onder de Keizer Karellaan wordt doorgetrokken – met de huidige technieken moet dat toch mogelijk zijn – zodat deze laan die als toegangspoort tot de stad fungeert, weer zijn schoonheid terugkrijgt. Wij vrezen dus dat het aantal personenwagens dat de Ring gebruikt de hoogte in zal gaan, terwijl de oplossing net ligt bij de overschakeling op alternatieve vervoersmiddelen. Er zijn extra tramlijnen en fietsinfrastructuur voorzien in de plannen van de Vlaamse Regering, maar er gaat te weinig aandacht naar de mentaliteitswijziging die nodig is voor een mobility shift.

Er zijn andere manieren om de files tegen te gaan. Ik hoorde zo pas nog een expert zeggen dat een snelheidsbeperking tot 90 kilometer per uur ons niet alleen fileleed zou besparen, maar bovendien voor minder fijn stof zou zorgen. Het loont volgens mij toch de moeite om dit verder te laten onderzoeken. Het probleem is dat we niet over objectieve informatie beschikken over de impact van het autoverkeer op onze leefomgeving – reden waarom wij om meetapparatuur vragen. Ik weet dat scholen, het Heilig-Hartcollege Ganshoren bijvoorbeeld, zeer bezorgd zijn om de luchtverontreiniging. Gemeenten als Jette, Zellik en Ganshoren zouden graag zien dat men economie met ecologie verzoent. Een bevordering van het overleg tussen de gewesten en een grotere betrokkenheid van de gemeenten zouden wenselijk zijn. Nu hebben wij het gevoel dat alles boven onze hoofden wordt beslist. Alle partijen praten naast elkaar, terwijl kostbare tijd verloren gaat. Er is te veel onduidelijkheid. Zo hebben we ook geen idee van de hinder die de reusachtige werf met zich zal brengen. We houden ons hart vast. De werken aan de Tentoonstellingslaan zorgden vorig jaar al voor veel sluipverkeer en omzetverlies voor de handelaars. De werven waren een puinhoop en de communicatie liet te wensen over.

Delen